De namen van bedrijven, diensten en producten die in deze instructies worden genoemd zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.