Používateľská príručka aplikácie Smart Pianist

Príprava. 2

Pripojenie k nástroju. 4

Používanie aplikácie Smart Pianist 5

Najčastejšie otázky. 12

Aplikácia Smart Pianist môže byť použitá, keď je pripojená ku kompatibilnému nástroju. Tu nájdete zoznam kompatibilných nástrojov a dostupných funkcií.

*Spoločnosť Yamaha môže z času na čas aktualizovať aplikáciu bez predchádzajúceho upozornenia. Ak chcete naplno využívať tieto funkcie, odporúčame vám, aby ste používali najnovšiu verziu.

O tejto príručke

  Ilustrácie a snímky obrazovky, ako je znázornené v tejto príručke, sú len na inštruktážne účely. Snímky obrazovky boli zhotovené pomocou iPadu.

  Apple, iPhone, iPad, Lightning a iPadOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

  App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

  Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC.

  Wi-Fi je registrovaná ochranné známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®.

  Označenie a logá Bluetooth sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a každé používanie týchto známok spoločnosťou Yamaha Corporation upravuje licenčná zmluva.

  Názvy spoločností a produktov uvedené v tejto príručke sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných spoločností.