Uporabniški priročnik za aplikacijo Smart Pianist

Uporabniški priročnik za aplikacijo Smart Pianist

Povezovanje z inštrumentom.. 3

Uporaba aplikacije Smart Pianist. 5

Pogosta vprašanja. 16

Smart Pianist je aplikacija, ki jo lahko uporabljate v pametni napravi tako, da jo povežete z združljivim digitalnim glasbenim inštrumentom Yamaha. Za seznam združljivih modelov in funkcij kliknite tukaj.

* Yamaha lahko občasno brez obvestila posodobi aplikacijo. Priporočena je uporaba najnovejše različice, da boste lahko v celoti izkoristili funkcije. Ta vodnik temelji na različici, ki je na voljo na datum izdaje.


O tem priročniku

   Slike in posnetki zaslonov (zajeti, ko je iPad usmerjen ležeče) v tem priročniku so zgolj simbolični. Zato se lahko funkcije na nekaterih posnetkih zaslona razlikujejo od dejanskih, odvisno od povezanega modela.

   iPad in iPadOS sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah.

   IOS je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka podjetja Cisco v ZDA in drugih državah ter se uporablja na podlagi licence.

   App Store in iCloud Drive sta storitveni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah.

   Android je blagovna znamka družbe Google LLC.

   Wi-Fi je zaščitena blagovna znamka Wi-Fi Alliance®.

   Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so zaščitene blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc., in družba Yamaha Corporation te znamke uporablja na podlagi licence.

   Imena podjetij in izdelkov v tem priročniku so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke svojih lastnikov.

Informacije o avtorskih pravicah

   Pri uporabi glasbenih podatkov, zvočnih podatkov in notnih zapisov, ki jih prodaja ali zagotavlja podjetje Yamaha ali drugi ponudniki, ni dovoljeno poleg spodaj navedenih dejanj izvršiti dejanj, ki kakor koli kršijo avtorske pravice, lastninske pravice ter druge pravice in interese podjetja Yamaha ali drugih ponudnikov.

-   Dejanja, ki kršijo pogoje uporabe, ki jih ponudnik podatkov ločeno določi v zvezi s komercialno dostopnimi notnimi zapisi ali glasbenimi podatki.

-   Objavljanje videoposnetkov, ki vključujejo prikaz zaslona z notnim zapisom, ali druga dejanja, katerih namen je distribucija vsebin, za katere ima pravice podjetje Yamaha ali drugi ponudniki.

   Smart Pianist vključuje vsebine, za katere ima Yamaha avtorske pravice ali licence, da uporablja avtorske pravice drugih. Na podlagi avtorskega prava in drugih zadevnih zakonov NE smete razdeljevati nosilcev, v katerih je takšna vsebina shranjena ali posneta, če je vsebina enaka ali zelo podobna vsebini v aplikaciji Smart Pianist.

* Vsebina, opisana zgoraj, vključuje računalniški program, podatke o slogu spremljave, podatke MIDI, podatke WAVE, podatke o snemanju zvoka, notne zapise, podatke o notnih zapisih itd.

* Dovoljeno je razdeljevati nosilce, v katerih je posneto vaše igranje ali glasbena produkcija, pri kateri ste uporabili navedene vsebine, dovoljenja podjetja Yamaha pa v takšnih primerih ni treba pridobiti.

O tej programski opremi in uporabniškem priročniku

   Podjetje Yamaha ima izključne avtorske pravice za to programsko opremo in uporabniški priročnik.

   Popolno ali delno kopiranje programske opreme ali razmnoževanje tega uporabniškega priročnika na kakršen koli način je brez pisnega dovoljenja proizvajalca izrecno prepovedano.

   Yamaha ne daje nobenih zagotovil ali jamstev v zvezi z uporabo programske opreme in uporabniškega priročnika ter ni odgovorna za posledice njune uporabe.