Priprava

Če želite uporabljati aplikacijo Smart Pianist, jo morate povezati z združljivim inštrumentom. Način povezave se razlikuje glede na inštrument in pametno napravo. V tem razdelku si lahko ogledate, kaj potrebujete za vzpostavitev povezave.

1.   Preverite, kateri model ali operacijski sistem pametnih naprav je mogoče uporabiti.

Ÿ   iOS/iPadOS: Poiščite informacije o aplikaciji Smart Pianist v trgovini App Store tako, da jo poiščete v pametni napravi.

Ÿ   Android: Glejte razdelek »List of Android devices confirmed to work with Smart Pianist« (Seznam naprav Android, ki so potrjene za uporabo z aplikacijo Smart Pianist).

2.   Na spodnjem seznamu izberite inštrument in pametno napravo ter pritisnite gumb [Prikaži].


3.   Izberite eno od spodaj prikazanih vrst povezave in pripravite potrebne elemente. Ko so elementi pripravljeni, nadaljujte na razdelek »Povezovanje z inštrumentom«.

u  Vrste povezave

Potrebni elementi:

l  Kabel Apple Lightning to USB

Ko je pametna naprava povezana v priključek za iPad, se med uporabo polni.

Potrebni elementi:

l  Kabel USB (vrste A moški – vrste B moški)

l  Vmesnik za fotoaparat Apple Lightning to USB

Potrebni elementi:

l  Kabel USB (vrste A moški – vrste B moški)

l  Pretvorbeni vmesnik USB (vrste A ženski – vrste C moški)

* Pri povezovanju naprave iPadOS uporabite adapter Apple USB-C Digital AV Multiport Adapter ali Apple USB-C VGA Multiport Adapter.

Potrebni elementi:

l  Kabel USB (vrste A moški – vrste B moški)

l  Pretvorbeni vmesnik USB (vrste A ženski – Micro B moški)

Potrebni elementi:

l  Brezžični adapter USB LAN Yamaha UD-WL01

l  Usmerjevalnik (dostopna točka)

* Povezavo lahko vzpostavite brez usmerjevalnika, vendar bodo nekatere funkcije, ki zahtevajo dostop do interneta, onemogočene.

Potrebni elementi:

Brez

Pri povezovanju prek povezave Bluetooth (MIDI) nekaterih funkcij (kot je snemanje zvoka) ni mogoče uporabljati. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo inštrumenta.