Povezovanje z inštrumentom

Če želite svojo pametno napravo povezati z inštrumentom, sledite čarovniku za povezovanje v aplikaciji Smart Pianist in pri tem predhodno preverite, ali imate vse potrebne elemente, ki so navedeni v razdelku »Priprava«.

OBVESTILO

Ko je inštrument povezan z aplikacijo Smart Pianist, se vse nastavitve inštrumenta nadomestijo z nastavitvami v aplikaciji Smart Pianist.

OPOMBA

Pri povezovanju prek povezave Bluetooth vam način povezave, ki je opisan tukaj, omogoča prenos/prejemanje podatkov MIDI. Če inštrument uporabljate s funkcijo Bluetooth avdio, priporočamo, da ga pred tem povežete prek povezave Bluetooth. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo inštrumenta.

1.    V pametni napravi odprite aplikacijo Smart Pianist.

2.    Pritisnite  (Meni) v zgornjem levem kotu zaslona, da odprete meni.

3.    Pritisnite [Instrument] v spodnjem levem kotu, da odprete zaslon za povezavo.

4.    Pritisnite možnost [Start Connection Wizard] v sredini spodnjega dela zaslona.

5.    Za povezavo inštrumenta in pametne naprave sledite navodilom čarovnika za povezovanje.

Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se poleg možnosti [Instrument] v meniju prikaže ime modela.

6.    Inštrument lahko upravljate z aplikacijo Smart Pianist.

u  Prekinitev povezave z inštrumentom

Povezavo inštrumenta in aplikacije Smart Pianist lahko prekinete tako, da zaprete aplikacijo v pametni napravi. Tudi če je povezava z aplikacijo Smart Pianist prekinjena, lahko inštrument uporabljate z nastavitvami, ki ste jih nastavili v aplikaciji, dokler inštrumenta ne izklopite.