Uporaba aplikacije Smart Pianist

Funkcije, ki so na voljo v aplikaciji Smart Pianist, so odvisne od povezanega inštrumenta, na zaslonu aplikacije Smart Pianist pa so prikazane samo funkcije, ki jih je mogoče uporabljati. Seznam funkcij za posamezni inštrument je na voljo tukaj.

V tem poglavju najprej preberite razdelek »Osnovne funkcije« in nato navodila za posamezno izbrano funkcijo v meniju, opisano v nadaljevanju.

V tem razdelku so razloženi pogosto uporabljeni gumbi za upravljanje ①–⑦.

a          Meni

Tukaj lahko dostopate do vseh funkcij. Izberite funkcijo, ki jo želite uporabiti. Meni se razlikuje glede na povezani inštrument.

Piano Room (uživanje v igranju klavirja)

Voice (igranje na klaviaturo z različnimi zvoki)

Style (igranje s samodejno spremljavo)

Song (igranje in snemanje pesmi)

Utility (določanje globalnih nastavitev)

Instrument (povezovanje z inštrumentom)

Demo (ogled predstavitvenih videoposnetkov)

b          Pomoč

Prikaže opis funkcije. Navodila lahko prikličete tako, da pritisnete element, označen v rumenem polju.

c           Nastavitve

Prikaže zaslon Setting funkcije (Piano Room, Voice, Style, Song), ki ste jo izbrali v meniju. Za vsako funkcijo lahko določite različne nastavitve.

d          Snemanje

Prikliče okno za snemanje, v katerem lahko posnamete svoje igranje.

e          Pomnilnik za registracijo

Trenutne nastavitve, kot sta glas in slog, lahko shranite naenkrat. Tako lahko preprosto prikličete želene nastavitve, ko jih potrebujete.

Pritisnite gumb [Save Current Setting], da shranite trenutne nastavitve. Če želite priklicati nastavitve, s seznama izberite želeni pomnilnik za registracijo. Nastavitve, shranjene v izbrani pomnilnik za registracijo si lahko ogledate tako, da pritisnete gumb  (Informacije).

f            Metronom

Prikliče okno metronoma, v katerem lahko uporabljate metronom.

g          Ravnovesje glasnosti

Prikliče okno ravnovesja, v katerem lahko prilagodite ravnovesje glasnosti med zvokom klaviature, slogom, pesmijo, mikrofonom itd.

Uživajte v igranju klavirja ob svojih najljubših zvokih. Če sliko klavirja ali ozadja povlečete v desno ali levo, lahko spremenite vrsto klavirja ali okolje.

Na zaslonu Setting funkcije Piano Room lahko po želji spremenite nastavitve, kot sta resonanca zvoka in občutljivost na dotik.

Na klaviaturo lahko igrate z obsežnim izborom instrumentalnih zvokov, vključno z zvokom klavirja, godal, trobil, pihal in še veliko več. Za izbiro zvoka pritisnite sliko inštrumenta.

Poleg tega, da lahko igrate en sam zvok (glavni), lahko na glavnem delu dodate tudi drugo plast zvoka (dvoplastni del). V levem delu klaviature lahko igrate tudi drug zvok, in sicer tako, da vklopite levi del.

Ko je vklopljen levi del, lahko točko, ki razdeli klaviaturo na desnoročni in levoročni del (imenovana razdelitvena točka), spremenite tako, da črto na sliki klaviature premaknete v desno ali levo. Če dvakrat pritisnete to črto, se obnovi privzeta nastavitev (F#2).

Vašemu igranju lahko samodejno dodate različne spremljave in vzorce ritmičnega ozadja (skupaj imenovane »slog«). Tako lahko poustvarite zvok celotne glasbene skupine ali orkestra – tudi če igrate sami.

1.   Pritisnite zgornji levi del zaslona Style, kot je prikazano na spodnji sliki, da prikažete zaslon Style Select.

2.   Na zaslonu Style Select izberite želeni slog, nato pa v zgornjem desnem kotu pritisnite gumb [Done].

3.   Ko se prikaže zaslon Style, pritisnite  (začetek) za začetek predvajanja in zaigrajte na klaviaturo.

Če je možnost [Synchro Start] vklopljena, se slog začne predvajati takoj, ko zaigrate na klaviaturo (za začetek ni treba pritisniti ).

Glede na dinamiko igranja lahko izrazito spremenite variacijo spremljave (del A, B, C ali D).

4.   Ko končate igranje, pritisnite  (Zaustavitev), da ustavite predvajanje. Preden se slog ustavi, se predvaja zaključek.

Izraz »Song« (pesem) se nanaša na glasbene podatke, ki vključujejo prednastavljene pesmi, komercialno dostopne glasbene datoteke itd. Pesem lahko predvajate in jo poslušate, ob njenem predvajanju lahko zaigrate na klaviaturo, lahko pa tudi posnamete svoje igranje. Na voljo sta dve obliki zapisa pesmi: Avdio pesmi in pesmi MIDI. Za več podrobnosti glejte razdelek »Kakšna je razlika med avdio pesmimi in pesmimi MIDI?« v pogostih vprašanjih.

1.   Pritisnite zgornji levi del zaslona Song, kot je prikazano na spodnji sliki, da prikažete zaslon Song Select.

2.   Na zaslonu Song Select izberite želeno pesem.

* Pesmi, ki ste jih posneli z aplikacijo Smart Pianist, lahko izberete v možnosti [User Songs], avdio pesmi v pametni napravi pa lahko izberete v možnosti [Music Library].

3.   Za začetek predvajanja na dnu zaslona za izbiro pesmi pritisnite  (začetek).

Na zaslonu Song Select se predvajanje nadaljuje, dokler ne pritisnete možnosti  (začasna zaustavitev).

4.   Če želite videti notni zapis, v zgornjem desnem kotu pritisnite gumb [Done], da se vrnete na zaslon Song, nato pa za začetek predvajanja pritisnite  (začetek).

Na zaslonu Song se predvajanje samodejno ustavi, ko se izbrana pesem konča.

Vadbo lahko izboljšate s funkcijami, opisanimi v tem razdelku. Če želite uporabljati te funkcije, odprite zaslon Song, ko izberete pesem za vadbo.

* Notni zapis avdio pesmi lahko na inštrumentu prikažete s funkcijo Audio to Score. Pri avdio pesmih lahko od spodnjih funkcij uporabljate samo A-B Repeat.

u  Vodnik

Če pritisnete možnost [Guide], da vklopite funkcijo vodnika, lahko vadite s tempom, ki vam ustreza, saj spremljava počaka, da note zaigrate pravilno. Pri inštrumentih s funkcijo Guide Lamps ali Stream Lights lučke prikazujejo note, ki jih morate zaigrati, in kdaj jih morate zaigrati.

u  Ponavljanje predvajanja (A-B ponavljanje)

Določite lahko obseg taktov in ponavljate predvajanje določenega razpona. Tako lahko vadite težke stavke.

1.   Za začetek predvajanja pesmi pritisnite  (začetek).

2.   Ko med predvajanjem dosežete želeno začetno točko (A), pritisnite [A-B], da jo vklopite.

3.   Ko med predvajanjem dosežete želeno končno točko (B), ponovno pritisnite [A-B]. Del med točko A in točko B se bo predvajal ponavljajoče. Če izklopite možnost [A-B], se izbriše razpon ponavljanja.

* Položaj predvajanja lahko premaknete z drsnikom pod imenom pesmi.

* Točke B ni mogoče nastaviti na konec pesmi. Pri avdio pesmi so točke A/B nastavljene na začetne udarce. Ko drsnik premaknete na desni konec, se trenutni položaj pesmi premakne na začetek zadnjega udarca zadnjega takta pesmi.

Pri pesmih MIDI so točke nastavljene na začetne takte. Ko drsnik premaknete na desni konec, se trenutni položaj pesmi premakne na začetek zadnjega takta pesmi.

u  Vklop/izklop delov

Zvok dela (desni/levi/spremljevalni) lahko izklopite in nato sami poskusite z vadbo. Vadite utišani del skupaj s predvajanjem drugih delov.

Svoje igranje lahko posnamete v obliki zapisa avdio pesmi ali pesmi MIDI in ga shranite kot pesem. Posneti podatki se shranijo v pametno napravo. Če želite izvoziti posnete podatke iz aplikacije Smart Pianist, glejte razdelek »Ali lahko prenesem posnete podatke v drugo napravo?« v pogostih vprašanjih.

*Če je inštrument povezan prek Bluetootha, snemanje zvoka ni na voljo, tudi če ima inštrument funkcijo snemanja zvoka. Povežite se prek drugega načina ali snemajte v obliki zapisa MIDI.

u  Snemanje nove pesmi

1.   Določite ustrezne nastavitve, npr. izberite zvok in slog.

2.   Pritisnite  (snemanje) v spodnjem levem kotu osnovnega zaslona (Piano Room, Voice, Style, Song), da prikličete okno za snemanje.

3.   (Samo za inštrumente s funkcijo snemanja zvoka:) Izberite obliko zapisa posnetka [Audio] ali [MIDI].

4.   Pritisnite gumb [New Song].

5.   Za začetek snemanja pritisnite  (snemanje).

6.   Ko končate igranje, v spodnjem levem kotu zaslona pritisnite gumb  (zaustavitev), da ustavite snemanje.

7.   Pritisnite gumb [Save], da shranite posneto igranje v pametno napravo.

Datum in ura posnetka sta prikazana kot ime pesmi, vendar jo lahko preimenujete tako, da pritisnete ime pesmi.

Shranjene podatke lahko pozneje predvajate tako, da v možnosti [User Songs] na zaslonu Song Select izberete pesem.

u  Nasnemavanje podatkov na predhodno posneto pesem (večstezno snemanje)

Obstoječi pesmi lahko dodate podatke tako, da posnamete svoje igranje med predvajanjem predhodno posnetih delov. S snemanjem posameznih delov ločeno lahko ustvarite celotno pesem, ki jo bo morda težko zaigrati v živo. Tako lahko npr. najprej posnamete desnoročni del in nato še levoročni del, medtem ko poslušate že posnet desnoročni del, ali najprej posnamete predvajanje sloga in nato posnamete melodije, medtem ko poslušate že posneto predvajanje sloga.

1.    Prvo pesem posnemite po navodilih v razdelku »Snemanje nove pesmi« in jo shranite.

Pri snemanju pesmi MIDI nastavite želeni del za snemanje na [Rec] in vse dele, ki jih ne želite posneti, na [Off]. Določite tudi kanale (1–16), ki so jim dodeljeni deli za snemanje.

Ta zaslon je primer snemanja desnoročnega igranja (glavni del) v kanal 1.

2.    Na zaslonu Song Select izberite predhodno posneto pesem.

3.    V spodnjem desnem kotu osnovnih zaslonov (Piano Room, Voice, Style, Song) pritisnite  (snemanje), da se odpre okno za snemanje, nato pa se prepričajte, da je prikazano ime pesmi, shranjeno v 1. koraku.

4.    (Samo za posnetke MIDI:) Nastavite želene dele za snemanje na [Rec] in določite kanale, katerim so dodeljeni deli za snemanje.

Ta zaslon je primer snemanja levoročnega igranja (glavni del) v kanal 2.

Vidite lahko, da del kanala 1 (desnoročni), posnet v 1. koraku, vsebuje podatke, kot je prikazano na sliki inštrumenta v spodnjem delu zaslona. Če kanale, ki vsebujejo posnete podatke, nastavite na [Rec], bodo predhodno posneti podatki prepisani.

5.    Za začetek snemanja pritisnite  (snemanje).

6.    Ko končate igranje, v spodnjem levem kotu zaslona pritisnite gumb  (zaustavitev), da ustavite snemanje.

7.    Pritisnite gumb [Save], da shranite posneto igranje v pametno napravo.

Če želite shraniti pesem kot drugo pesem, ne tisto, ki ste jo izbrali v 2. koraku, tukaj pred shranjevanjem preimenujte pesem.


Na zaslonu Utility lahko v zvezi s celotnim inštrumentom določite različne nastavitve, kot so uglaševanje ter nastavitve klaviature, pedalov in mikrofona.

V razdelku [Instrument] v meniju lahko aplikacijo Smart Pianist povežete z inštrumentom. Ko je inštrument povezan, je tukaj prikazano ime modela. Za podrobnosti glejte razdelek »Povezovanje z inštrumentom«.

Ogledate si lahko uporabne videoposnetke povezanega inštrumenta, v katerih so predstavljene različne funkcije. Ko je prikazan zaslon Demo, se za začetek predvajanja dotaknite želenega videoposnetka.