Pogosta vprašanja

Razpoložljivost nekaterih funkcij se razlikuje glede na povezani inštrument. Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo v aplikaciji Smart Pianist, tudi če so te funkcije na voljo v vašem inštrumentu. Seznam funkcij za posamezni inštrument je na voljo tukaj.

• Avdio pesem

Avdio pesem je posnetek izvedenega zvoka. Ti podatki se posnamejo na enak način kot pri diktafonih itd. Primer avdio pesmi je glasba s CD-ja, uvožena v pametno napravo.

Pri snemanju zvoka lahko posnamete svoje igranje na klaviaturo in vhodni vokal iz mikrofona, priključenega v inštrument, ali zvok zunanjega predvajalnika zvoka, ki je priključen v inštrument. Podatki so shranjeni v obliki zapisa stereo WAV ali AAC z ločljivostjo običajne kakovosti CD-ja (44,1 kHz/16 bitov), zato jih lahko predvajate v predvajalnikih zvoka, kot je pametni telefon. Obliko zapisa posnetka (vrsto datoteke) je mogoče nastaviti na ACC ali WAV v možnosti [System] na zaslonu »Utility«.

• Pesem MIDI

Pesem MIDI je sestavljena iz podatkov o vašem igranju na klaviaturo, ni pa posnetek dejanskega zvoka. Podatki o igranju so podatki o tem, na katere tipke igrate ter kdaj in kako močno jih pritisnete – podobno kot v notnem zapisu. Generator tonov (inštrumenta) na podlagi podatkov o posneti izvedbi predvaja ustrezen zvok. S pesmimi MIDI lahko učinkovito vadite tako, da gledate notni zapis ter vklapljate/izklapljate določene dele. Pesmi MIDI so na primer prednastavljene pesmi v inštrumentu.

Pri snemanju v obliki zapisa MIDI lahko ločeno posnamete vsak del (npr. desnoročni del, del za slog). Posnete podatke lahko urejate, na primer spreminjate tempo, in ponovno posnamete del podatkov. Podatki pesmi MIDI so tudi manjši od avdio pesmi.

Če želite pesem MIDI pretvoriti v avdio pesem, izberite želeno pesem MIDI in začnite snemati zvok brez igranja na klaviaturo. Ko se pesem predvaja do konca, zaustavite predvajanje in jo shranite.

Prikazati je mogoče samo notni zapis pesmi MIDI. Sem spadajo notni zapisi prednastavljenih pesmi in lastnih pesmi, posnetih v obliki zapisa MIDI. Če del (ali kanal), prikazan v notnem zapisu, ni pravilno dodeljen, spremenite nastavitev po navodilih v razdelku »Ali lahko vidim notni zapis delov poleg dela z melodijo?«.

Pri avdio pesmih je mogoče prikazati samo zapis akordov. Vendar lahko inštrumenti s funkcijo Audio to Score ustvarijo in prikažejo notni zapis spremljave avdio pesmi.

Na zaslonu Song se predvajanje samodejno ustavi, ko se pesem konča. Če želite pesmi predvajati večkrat, večkrat pritisnite gumb v spodnjem desnem kotu zaslona za izbiro pesmi in izberite vzorec predvajanja.

Ponavljajoče predvaja izbrano pesem.

Ponavljajoče predvaja vse pesmi, ki so v isti kategoriji kot izbrana pesem.

Po naključnem vrstnem redu ponavljajoče predvaja vse pesmi, ki so v isti kategoriji kot izbrana pesem.

Posnete podatke lahko izvozite v storitev Dropbox, da jih boste lahko uporabljali v drugih napravah.

1.   Na zaslonu za izbiro pesmi izberite [User Song], nato pa pritisnite [Edit].

2.   Označite pesmi, ki jih želite izvoziti, nato pa pritisnite gumb  (izvoz).

3.   Preverite cilj izvoza (in po potrebi izberite mapo), nato pa pritisnite [Export].

4.   Ko se prikaže potrditveno sporočilo, pritisnite [OK]. Ko je izvoz končan, se prikaže zaslon za izbiro pesmi.

5.   Do storitve Dropbox dostopajte prek računalnika ali pametne naprave. Izvožene pesmi so na voljo v mapi »Smart Pianist« v razdelku »Apps«. Podatke lahko shranite v druge naprave, kot je pogon USB.

Podatke naložite v mapo »Smart Pianist« v razdelku »Apps« v storitvi Dropbox in jih nato uvozite v aplikacijo Smart Pianist.

1.   Na zaslonu za izbiro pesmi izberite [User Songs], nato pa pritisnite gumb  (uvoz).

2.   Po potrebi izberite mapo, označite podatke, ki jih želite uvoziti, in nato pritisnite [Import].

3.   Ko se prikaže potrditveno sporočilo, pritisnite [OK]. Uvožene pesmi bodo na zaslonu prikazane v 1. koraku.

4.   Navodila za predvajanje so na voljo v razdelku »Predvajanje pesmi«.

Podatke lahko prenesete z uporabo storitve Dropbox.

1.   Pritisnite gumb [System]→[Backup] na zaslonu Utility v pametni napravi, ki jo trenutno uporabljate, da varnostne kopije podatkov naložite v storitev Dropbox.

2.   Pritisnite gumb [System]→[Restore] na zaslonu Utility v pametni napravi, v katero želite prenesti podatke, da naložite varnostne kopije podatkov iz storitve Dropbox v napravo.

Dropbox je storitev za gostovanje datotek (storitev spletne shrambe), ki jo upravlja podjetje Dropbox, Inc. Ko uporabljate aplikacijo Smart Pianist, lahko podatke posnetega igranja izvozitev storitev Dropbox ali pa podatke, shranjene v storitvi Dropbox, uvozite v aplikacijo Smart Pianist. Za vse podatke, vključno z različnimi nastavitvami, lahko naenkrat ustvarite varnostne kopije v storitvi Dropbox. Ko uporabljate storitev Dropbox, se prepričajte, da ima pametna naprava vzpostavljeno internetno povezavo.

Če želite aplikacijo Smart Pianist povezati s svojim računom Dropbox, lahko to nastavite prek možnosti [System]→[Dropbox] na zaslonu Utility.

Če pritisnete gumb [Log On], se prikaže zaslon za prijavo v storitev Dropbox, kjer vnesete zahtevane podatke. Ko je dostop dovoljen, se na mestu, kjer je bila na zgornjem zaslonu prikazana možnost [Log On], prikaže ime vašega računa za Dropbox, tako da lahko začnete z uvozom ali izvozom podatkov.

Funkcija Audio To Score samodejno ustvari notni zapis klavirske spremljave iz avdio pesmi v vaši pametni napravi. Ko izberete avdio pesem, se analizira zaporedje akordov in notni zapis različnih vzorcev spremljave se ustvari samodejno. Za eno pesem se ustvari 40 vrst notnih zapisov spremljave, odvisno od zvrsti glasbe ali vaše stopnje pa lahko izberete želeni notni zapis.

*Notnih zapisov melodije ni mogoče ustvariti.

Uporabite jo lahko, če je funkcija »Audio to Score« na voljo v povezanem inštrumentu.

1.   Na zaslonu za izbiro pesmi izberite avdio pesem, nato pa v zgornjem desnem kotu pritisnite gumb [Done].

Avdio pesmi, ki so shranjene v pametni napravi, lahko izberete v možnosti [Music Library].

2.   Samodejno ustvarjeni notni zapis spremljave je prikazan na zaslonu Song.

Na zaslonu »Song Setting« lahko v možnosti [Arrangement] → [Accompaniment Score Pattern] izberete priljubljeni notni zapis spremljave.

Funkcija »Audio to Score« običajno ustvari notni zapis spremljave v štiričetrtinskem taktu. Zato notni zapis morda ne bo pravilen za pesmi v tričetrtinskem taktu.

Tukaj boste izvedeli, kako z notnim zapisom spremenite takt na primeru pesmi »Silent Night« (Tiha noč) (tričetrtinski takt).

1.   Preverite takt v notnem zapisu spremljave, nato pa na dnu pritisnite gumb [Chord].

2.   Pritisnite gumb  (Analiziraj) na vrhu zaslona Chord.

3.   Možnost [Meter] spremenite iz 4 v 3, nato pa pritisnite gumb [Re-analyze].

4.   Ko je prikazan zaslon Chord, pritisnite gumb [Score], da se vrnete na zaslon Score.

Prikazan je notni zapis spremljave v tričetrtinskem taktu.

Združljivi zvočni podatki za to aplikacijo so podatki WAV, AAC ali MP3 v naslednjih oblikah zapisa.

• WAV

Frekvenca vzorčenja: 44,1 kHz, mono/stereo

Bitna ločljivost: 8 ali 16 bitov

• AAC, MP3

Frekvenca vzorčenja: 44,1 kHz, mono/stereo

Bitna frekvenca: mono = 32 kb/s–160 kb/s, stereo = 64 kb/s–320 kb/s (združljivo s spremenljivo bitno frekvenco)

Pesmi, ki jih zagotavljajo storitve pretakanja glasbe, pesmi, ki niso uvožene z aplikacijo Music, in pesmi, ki jih omejuje DRM (upravljanje digitalnih pravic), ni mogoče izbrati. Zvokov, kot so melodije zvonjenja in alarmi, prav tako ni mogoče izbrati.

Pri izbiri avdio pesmi se akordi samodejno zaznani in prikaže se zapis akordov ali notni zapis. Analiza akordov je zelo natančna, vendar se prikazani akordi še vedno lahko razlikujejo od izvirne pesmi. Poleg tega se lahko analizirani rezultati razlikujejo glede na napravo ali operacijski sistem.

Za urejanje akorda pritisnite akord, ki ga želite urediti, in izberite želeni akord.

Ker je del z melodijo (običajno vokalni zvok) v sredini stereo posnetka pri večini avdio pesmi, lahko s funkcijo Melody Suppressor zmanjšate glasnost sredinskega položaja, tako da bo del z melodijo manj slišen.

1.    Izberite avdio pesem in odprite zaslon Song. Navodila za izbiro pesmi so na voljo v razdelku »Predvajanje pesmi«.

2.    Na zaslonu Song Setting vklopite možnost [Melody Suppressor] v razdelku [Arrangement].

3.    Pritisnite gumb [Done], da se vrnete na zaslon Song, nato pa predvajajte pesem. Preverite, ali se je glasnost melodije zmanjšala.

Običajno so deli z melodijo (desnoročni/levoročni del) pri prednastavljenih pesmih dodeljeni kanaloma 1/2. S spremembo te dodelitve se spremeni tudi notni zapis.

1.   Izberite pesem in odprite zaslon Song Setting.

2.   Na zaslonu Song Setting spremenite nastavitve možnosti [MIDI Part Channel] v razdelku [Playback]. Najprej izklopite možnost [Auto Set] in nato spremenite dodelitev kanalov delom [Right] in [Left].

Pri nekaterih inštrumentih je to mogoče nastaviti na zaslonu Utility v možnosti [Score].

3.   Kanal, ki je dodeljen možnosti [Right], je prikazan v zgornjem delu, kanal, dodeljen možnosti [Left], pa v spodnjem delu notnega črtovja.

Aplikacije Smart Pianist ne morete uporabljati hkrati z drugimi aplikacijami. Če uporabljate drugo aplikacijo, bo povezava aplikacije Smart Pianist in inštrumenta prekinjena.

S tem se lahko prekine povezava med aplikacijo in inštrumentom. Če se to zgodi, izklopite in znova vklopite inštrument. Nato poskusite znova vzpostaviti povezavo med aplikacijo in inštrumentom.

Zanesljiva povezava je odvisna od tehničnih značilnosti pametne naprave ali povezave Bluetooth oziroma vašega okolja brezžične komunikacije. Izvedite naslednje postopke.

• Na zaslonu Setting v pametni napravi izklopite Bluetooth in ga znova vklopite. Če je na seznamu povezav pametne naprave prikazana oznaka »(ime modela)_MIDI«, jo izbrišite.

• Zaprite aplikacijo Smart Pianist in izklopite inštrument, nato pa ga znova vklopite.

• Inštrumenta ne uporabljajte v bližini električnih naprav, ki proizvajajo elektromagnetne motnje (mikrovalovne pečice, brezžične naprave itd.).

Ko izvedete zgornje postopke, znova zaženite aplikacijo Smart Pianist, nato pa s čarovnikom za povezovanje znova vzpostavite povezavo. Če težave ne morete odpraviti, povezavo vzpostavite prek kabla USB.

V pametni napravi ni na voljo dovolj razpoložljivega pomnilnika za aktivacijo aplikacije. Povečajte zmogljivost pomnilnika v napravi tako, da na primer izbrišete nepotrebne aplikacije ali podatke, kot so fotografije.

Povečajte zmogljivost pomnilnika v napravi tako, da na primer izbrišete nepotrebne aplikacije ali podatke, kot so fotografije.

Znova zaženite aplikacijo. Aplikacija morda ne deluje pravilno.

Nekatere učinki se lahko še naprej uporabljajo, tudi če so izbrane druge možnosti. Ko je na primer izbrana pesem, se lahko tonska kakovost izbranega zvoka razlikuje od pričakovane. V tem primeru znova izberite zvok, da obnovite izvirne nastavitve.

Ko se pomnilnik za registracijo obnovi, se ponastavi veliko parametrov na vrednosti, ki so bile nastavljene ob shranjevanju datoteke. Zato se shranjeni parametri prav tako (morda nenamerno) obnovijo in morda boste mislili, da so bili spremenjeni nenamerno. Določene parametre, ki jih želite obnoviti, lahko nastavite tako, da v oknu Registration Memory pritisnete gumb  (informacije).

To ni znak težav. Pri obnavljanju pomnilnika za registracijo se zaporedoma ponastavi mnogo parametrov, zaslon pa se lahko pri tem na kratko spremeni.

Za ponastavitev dvakrat pritisnite drsnike ali gumbe na zaslonu.

Če želite ponastaviti vse parametre, inicializirajte nastavitve v možnosti [System]→[Factory Reset] na zaslonu Utility.