Användarhandbok till Smart Pianist

Förberedelser 2

Ansluta till ditt instrument 4

Använda Smart Pianist 5

Vanliga frågor 12

Smart Pianist kan användas när den är ansluten till ett kompatibelt instrument. Här finns en lista över kompatibla instrument och tillgängliga funktioner.

*Det kan hända att Yamaha ibland uppdaterar appen utan föregående meddelande. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen för att kunna dra nytta av alla funktioner.

Om den här bruksanvisningen

  De illustrationer och skärmbilder som visas i den här bruksanvisningen är endast avsedda som instruktioner. Skärmbilderna har tagits med hjälp av en iPad.

  Apple, iPhone, iPad, Lightning och iPadOS är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder.

  App Store är ett varumärke som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder.

  Android är ett varumärke som tillhör Google LLC.

  Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

  Ordet Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och när Yamaha Corporation använder dessa märken sker det på licens.

  Företagsnamn och produktnamn i den här bruksanvisningen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.