Настройване за свързване със Smart Pianist

Настройване за свързване със Smart Pianist

За да използвате Smart Pianist, трябва да го свържете към съвместим инструмент. Методът на свързване се различава в зависимост от инструмента и смарт устройството. Следвайте стъпките по-долу, за да потвърдите подходящите типове свързване и какви елементи са необходими.

1.  Изберете вашия инструмент и смарт устройство от списъка по-долу, след което натиснете [Показване].


2.  Изберете най-подходящия от типовете свързване, показани по-долу, след което прочетете съответните инструкции, за да подготвите необходимите елементи.

3.  Върнете се в приложението Smart Pianist, след което следвайте инструкциите на помощника за свързване, за да завършите свързването.

   Типове свързване

[Инструмент] Извод за iPad/[Устройство] Lightning конектор

Необходими елементи:

   Apple Lightning към USB кабел

[Инструмент] Извод USB TO HOST (Type B)/[Устройство] Lightning конектор

Необходими елементи:

   USB кабел (Type A щепсел – Type B щепсел)

   Apple Lightning към USB адаптер за камера

[Инструмент] Извод USB TO HOST (Type B)/[Устройство] Type C конектор

Необходими елементи:

   USB кабел (Type A щепсел – Type B щепсел)

   USB адаптер за конвертиране (Type A гнездо – Type C щепсел)

* Когато свързвате устройство iPadOS, използвайте адаптер за няколко порта Apple USB-C Digital AV или Apple USB-C VGA.

[Инструмент] Извод USB TO HOST (Type C)/[Устройство] Lightning конектор

Необходими елементи:

   USB кабел (Type A щепсел – Type C щепсел)

   Apple Lightning към USB адаптер за камера

[Инструмент] Извод USB-C/[Устройство] Lightning конектор

Необходими елементи:

   Apple кабел USB-C към Lightning

* Може да се използва USB кабел (Type C щепсел – Type C щепсел или Type A щепсел – Type C щепсел) и оригинален адаптер на Apple.

[Инструмент] Извод USB-C или извод USB TO HOST (Type C)/[Устройство] Type C конектор

Необходими елементи:

   USB кабел (Type C щепсел – Type C щепсел)

Wi-Fi (UD-WL01)

Необходими елементи:

   USB безжичен LAN адаптер UD-WL01

   Маршрутизатор (точка на достъп)

* Можете да се свързвате без маршрутизатор, но определени функции (като управление на данни в онлайн хранилище и актуализации на фърмуера на инструмента), за които е необходим достъп до интернет, ще бъдат забранени.

* Не са налични в някои държави или региони.

Bluetooth (вграден в инструмента)

Необходими елементи:

Няма

При свързване чрез Bluetooth функцията за аудио записване не може да се използва на Smart Pianist. Ако искате да запишете изпълнение на клавиатурата като аудио към Smart Pianist, използвайте друг метод на свързване.

* Не са налични в някои държави или региони.

Bluetooth (UD-BT01)

Необходими елементи:

   безжичен MIDI адаптер UD-BT01

図形

自動的に生成された説明

   USB захранващ адаптер (Type A)

   USB кабел (Type A щепсел – Type B щепсел)

При свързване чрез Bluetooth функцията за аудио записване не може да се използва на Smart Pianist. Ако искате да запишете изпълнение на клавиатурата като аудио към Smart Pianist, използвайте друг метод на свързване.

* Не са налични в някои държави или региони.