Ustawienie wymagane do połączenia ze Smart Pianist

Ustawienie wymagane do połączenia ze Smart Pianist

W celu korzystania z aplikacji Smart Pianist należy ją podłączyć do zgodnego instrumentu. Sposób podłączenia różni się w zależności od instrumentu i urządzenia inteligentnego. Należy wykonać poniższe czynności, aby potwierdzić odpowiednie typy połączeń i określić, jakie elementy są niezbędne.

1.  Wybierz swój instrument i urządzenie inteligentne z poniższej listy, a następnie naciśnij przycisk [Wyświetl].


2.  Wybierz najodpowiedniejszy typ połączenia z przedstawionych poniżej, a następnie przeczytaj odpowiednie instrukcje, aby przygotować niezbędne elementy.

3.  Wróć od aplikacji Smart Pianist i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora połączenia, aby zakończyć łączenie.

   Typy połączeń

Złącze iPad [Instrument] / złącze Lightning [Urządzenie]

Wymagane elementy:

   Kabel Apple Lightning do USB

Złącze USB TO HOST (typu B) [Instrument] / złącze Lightning [Urządzenie]

Wymagane elementy:

   Kabel USB (wtyczka typu A — wtyczka typu B)

   Adapter aparatu Apple Lightning do USB

Złącze USB TO HOST (typu B) [Instrument] / złącze typu C [Urządzenie]

Wymagane elementy:

   Kabel USB (wtyczka typu A — wtyczka typu B)

   Adapter dopasowujący USB (gniazdo typu A — wtyczka typu C)

* Podłączając urządzenie iPadOS, użyj wieloportowej przejściówki Apple USB-C Digital AV Multiport Adapter lub Apple USB-C VGA Multiport Adapter.

Złącze USB TO HOST (typu C) [Instrument] / złącze Lightning [Urządzenie]

Wymagane elementy:

   Kabel USB (wtyczka typu A — wtyczka typu C)

   Adapter aparatu Apple Lightning do USB

Złącze USB-C [Instrument] / złącze Lightning [Urządzenie]

Wymagane elementy:

   Kabel USB-C do Lightning

* Można użyć kabla USB (wtyczka typu C – wtyczka typu C lub wtyczka typu A – wtyczka typu C) i oryginalnego adaptera Apple.

Złącze USB-C lub złącze USB TO HOST (typu C) [Instrument] / złącze typu C [Urządzenie]

Wymagane elementy:

   Kabel USB (wtyczka typu C — wtyczka typu C)

Wi-Fi (UD-WL01)

Wymagane elementy:

   Adapter USB do bezprzewodowych połączeń LAN UD-WL01

   Router (punkt dostępu)

* Można połączyć się bez korzystania z routera, jednak niektóre funkcje (np. obsługa danych podczas przechowywania online oraz aktualizacje oprogramowania układowego) wymagające dostępu do Internetu będą wyłączone.

Niedostępne w niektórych krajach lub regionach.

Bluetooth (funkcja wbudowana w instrumencie)

Wymagane elementy:

Brak

W przypadku połączenia za pośrednictwem Bluetooth w aplikacji Smart Pianist nie można używać funkcji nagrywania audio. Jeśli chcesz nagrać grę na klawiaturze w formacie audio w aplikacji Smart Pianist, połącz się, używając innej metody.

Niedostępne w niektórych krajach lub regionach.

Bluetooth (UD-BT01)

Wymagane elementy:

   Bezprzewodowy adapter MIDI UD-BT01

図形

自動的に生成された説明

   Zasilacz sieciowy USB (typ A)

   Kabel USB (wtyczka typu A — wtyczka typu B)

W przypadku połączenia za pośrednictwem Bluetooth w aplikacji Smart Pianist nie można używać funkcji nagrywania audio. Jeśli chcesz nagrać grę na klawiaturze w formacie audio w aplikacji Smart Pianist, połącz się, używając innej metody.

Niedostępne w niektórych krajach lub regionach.