Tilslutning til en computer: Hvilket stik skal jeg bruge?

Elektroniske musikinstrumenter har flere eksterne stik, og et af de mest praktiske og nemme at bruge til tilslutning til en computer er USB TO HOST-stikket.

USB TO HOST-stik:

Brug et USB-kabel af typen AB på højst 3 meter. USB 3.0-kabler kan ikke bruges.

De data, der kan håndteres, varierer, afhængigt af det instrument, du bruger. Se kolonnen "Dataformater, der er kompatible med overførsel" i "Målmodeller og -funktioner" eller den brugervejledning, der følger med instrumentet.

Forholdsregler ved brug af USB TO HOST-stikket

Når du slutter en computer til USB TO HOST-stikket, skal du være opmærksom på følgende for at undgå, at computeren "hænger" og forebygge beskadigede eller mistede data.

OBS!

    Luk alle programmer.

    Slut computeren til USB TO HOST-stikket, før du tænder instrumentet.

    Når computeren er sluttet til instrumentet, bør du vente seks sekunder eller mere, før du foretager dig følgende: (1) slukker for instrumentet og derefter tænder det igen eller (2) fjerner USB-kablet og tilslutter det igen.

Hvis computeren eller instrumentet "hænger", skal du genstarte programmet eller computeren eller slukke instrumentet og tænde det igen.