Afspilning af melodier (MIDI-filer, lyddata) på en computer med instrumentet

Dette afsnit omhandler den grundlæggende fremgangsmåde.

1.   Tilslut instrumentet til en computer.

Se "Tilslutning af en computer til instrumentet".

2.   Start filafspilningssoftwaren/-programmet på computeren.

Du kan finde detaljerede instruktioner i vejledningen til den afspilningssoftware, du bruger.

3.   Hav en afspilningsfil klar på computeren.

   MIDI-filer

   Lyddatafiler

4.   Vælg det tilsluttede instrument som outputdestination i afspilningssoftwaren.

5.   Start afspilning af filen i afspilningssoftwaren.

Melodiafspilning fra computeren udsendes via instrumentets højttalere.

BEMÆRK

   Hvis MIDI-dataene indeholder information om funktioner, der ikke understøttes af instrumentet, afspiller instrumentet ikke dataene korrekt.

   Ikke alle modeller er udstyret med lydafspilningsfunktioner. Se kolonnen "USB Audio" i "Målmodeller og -funktioner" eller den brugervejledning, der følger med instrumentet, for at få specifikke oplysninger.