Overførsel af datafiler, herunder melodifiler, stilartsfiler og sikkerhedskopifiler

Følgende datatyper kan overføres mellem computeren og instrumentet.

■ Data, der kan overføres

Melodifiler med filtypenavnet ".MID"

● Ekstern melodi

Dette henviser til melodidata, der er oprettet på en anden ekstern enhed end instrumentet (f.eks. en computer). Det henviser også til melodidata, der kan hentes via internettet.

● Brugermelodi

Dette henviser til melodidata, der oprettes via instrumentets indspilningsfunktion. Brugermelodidata kan overføres til computeren som sikkerhedskopi og derefter returneres til instrumentet.

Stilartsfiler med filtypenavnet ".STY"

● Ekstern stilart

Dette henviser til stilartsdata, der er oprettet på en anden ekstern enhed end instrumentet (f.eks. en computer). Det henviser også til stilartsdata, der kan hentes via internettet.

● Brugerdefineret stilart

Dette henviser til stilartsdata, der oprettes via instrumentets indspilningsfunktion. Brugerdefinerede stilartsdata kan overføres til computeren som sikkerhedskopi og derefter returneres til instrumentet.

Sikkerhedskopifiler med filtypenavnet ".BUP"

Disse filer, som omfatter panelindstillingerne og data fra spil på tastaturet, kan overføres til computeren og gemmes som sikkerhedskopi. Sikkerhedskopifilerne på computeren kan returneres til instrumentet, så du kan genindlæse de panelindstillinger og data fra spil på tastaturet, du tidligere har oprettet.

De elementer, der indgår i sikkerhedskopifiler, og data, som kan overføres, varierer, afhængigt af instrumentet. Se detaljerede oplysninger i kolonnen "Dataformater, der er kompatible med overførsel" i "Målmodeller og -funktioner" eller den brugervejledning, der følger med instrumentet.

Filoverførselsmetoden varierer også på følgende måde, afhængigt af det instrument, du bruger. Se kolonnen "Filoverførselsmetode" i "Målmodeller og understøttede data".

   Overførsel af filer ved hjælp af Musicsoft Downloader (gratis)

   Overførsel af filer med en computer ved hjælp af Stifinder, Finder osv.

OBS!

    Hvis der kan sættes batterier i instrumentet: For at undgå strømsvigt under filoverførsel og muligt tab af data skal du bruge strømadapteren i stedet for batterier, når du overfører filer.

BEMÆRK

    Stop afspilningen af melodien eller stilarten, når du bruger Musicsoft Downloader, da der ikke kan opnås adgang til den interne hukommelse på instrumentet fra computeren under afspilningen.