Overførsel af filer med en computer ved hjælp af Stifinder, Finder osv.

BEMÆRK

    Afhængigt af instrumentet og det anvendte computeroperativsystem kan menu- og skærmangivelserne afvige fra dem, der er vist i instruktionerne nedenfor.

    Filoverførselsmetoden varierer på følgende måde, afhængigt af instrumentet. Se kolonnen "Filoverførselsmetode" i "Målmodeller og -funktioner".

   Overførsel af filer ved hjælp af Musicsoft Downloader (gratis)

   Overførsel af filer ved hjælp af Stifinder, Finder osv. på computeren

Windows 10 bruges som eksempel i denne vejledning.

1.   Forbind instrumentet og computeren med et USB-kabel.

2.   Angiv funktionen "Storage Mode" på instrumentet til "ON" i henhold til instrumentets brugervejledning.

BEMÆRK

   Instrumentet er låst eller kan ikke bruges, mens "Storage Mode" er indstillet til "ON". "Storage Mode" skal normalt være indstillet til "OFF", undtagen når du overfører filen mellem instrumentet og computeren.

3.   Start et program på computeren, der kan kopiere filer, f.eks. Stifinder.

4.   Kontroller, at instrumentet genkendes som en ekstern lagerenhed ved hjælp af Stifinder eller et lignende program.

   Enhedens navn afhænger af instrumentet.

5.   Kopier filer mellem computeren og instrumentet (ekstern lagerenhed).

OBS!

   Når du kopierer filer fra computeren til instrumentet (eksternt lagerdrev), skal du sørge for, at instrumentet (eksternt lagerdrev) har tilstrækkelig ledig plads.

   Du må ikke ændre (omdøbe) navnet på sikkerhedskopifilen (med filtypenavnet .BUP) på computeren. Sikkerhedskopidataene importeres ikke til instrumentet.

   Hvad angår brugermelodier og brugerdefinerede stilarter, der er oprettet på instrumentet, skal du aldrig ændre filnavnet på computeren. Hvis du gør det, forhindrer det instrumentet i at genkende brugermelodidata og brugerdefinerede stilartsdata.

   Opret ikke mapper på instrumentet (eksternt lagerdrev). Instrumentet genkender muligvis ikke den kopierede fil korrekt.

   Formater ikke instrumentet (eksternt lagerdrev). Instrumentet fungerer muligvis ikke korrekt.

   Tag ikke USB-kablet ud under datakommunikation. Sluk heller ikke for strømmen til instrumentet. Hvis der tændes eller slukkes for strømmen, bliver de overførte data ikke gemt. Derudover kan hukommelsesmediet blive ustabilt, og alt hukommelsesindhold kan gå tabt, når der tændes eller slukkes for strømmen.

   Hvis du vil fjerne instrumentet (eksternt lagerdrev), skal du følge fremgangsmåden i dette hæfte. Hvis du ikke gør dette, kan det medføre, at filen beskadiges.

6.   Når kopieringen er fuldført, skal du fjerne instrumentet (eksternt lagerdrev) fra computeren.

   Drevets navn afhænger af instrumentet.

   

7.   Tag det USB-kabel, der forbinder instrumentet og computeren, ud.

8.   Angiv funktionen "Storage Mode" på instrumentet til "OFF" i henhold til instrumentets brugervejledning.

9.   Hvis du har overført filen til instrumentet, skal du kontrollere, at den er overført korrekt.

   Hvis du har overført en sikkerhedskopifil (****.BUP), skal du kontrollere, at panelindstillingerne er blevet ændret som forventet.

   Hvis du har overført en melodi (***.MID), skal du vælge det tilsvarende nummer og derefter starte afspilning. Du kan finde flere oplysninger i instrumentets brugervejledning eller under "Afspilning af MIDI-filer, herunder melodier, der er overført fra en computer".

   Hvis du har overført en stilart (***.STY), skal du kontrollere, at filoverførslen er lykkedes, i henhold til instrumentets brugervejledning.