Afspilning af MIDI-filer, herunder melodier, der er overført fra en computer

Du kan instruktioner til andre modeller end de følgende i de relevante brugervejledninger.

YDP-C71/YDP-S52/YDP-S51/YDP-S34/YDP-163/YDP-162/YDP-143/YDP-142/CLP-725/CLP-625/CLP-525/YDP-164/YDP-144/YDP-S54

Du kan overføre op til 10 melodifiler fra en computer til dette instrument til afspilning. De overførte melodier tildeles til tangenterne D#6-C7, så du kan vælge og afspille dem.

BEMÆRK

    Knappernes form kan afvige fra dem, der vises på dit instrument.

    Du finder oplysninger om de funktioner, der er tildelte til tangenterne i Kvikguide, der følger med instrumentet.

1.   Du kan vælge en melodi, der skal afspilles, ved at holde [DEMO/SONG]-knappen nede og trykke på en tangenterne D#6-C7.

(højeste tangent)

● YDP-C71

Afspilningen fortsætter i rækkefølgen: andre melodier, der er overført fra computeren, efterfulgt af demomelodierne og forprogrammerede melodier.

● YDP-S52/YDP-S51/YDP-S34/YDP-163/YDP-162/YDP-143/YDP-142/CLP-725/CLP-625/CLP-525/YDP-164/YDP-144/YDP-S54

Afspilningen fortsætter i rækkefølgen: andre melodier, der er overført fra computeren.

Sådan ændres melodien under afspilning:

Tryk på [+ R] eller [- L] for at skifte til den næste eller forrige melodi.

2.   Tryk på [DEMO/SONG] eller [PLAY] for at stoppe afspilningen.

■ Ændring af afspilningskanaler

Prøv denne handling, når der forekommer en uventet eller unaturlig lyd under melodiafspilning.

Sådan indstilles afspilningskanaler til "1+2":

Hold [DEMO/SONG]- og [PIANO/VOICE]-knapperne nede samtidig, og tryk på tangenten C7.

(højeste tangent)

Derved afspilles melodidataene udelukkende for kanal 1 og 2. Når lyde, der er inkompatible med dette instrument, tildeles til kanal 3-16, og klaverstemmerne tildeles til kanalerne 1 og 2, resulterer denne handling i den korrekte eller forventede lyd.

Sådan indstilles afspilningskanaler til "All":

Hold [DEMO/SONG]- og [PIANO/VOICE]-knapperne nede samtidig, og tryk på tangenten B6.

(højeste tangent)

Derved afspilles melodidataene for alle kanaler.