Målmodeller og -funktioner

Hvis instrumentets modelnavn ikke vises nedenfor, kan du se instrumentets funktioner i brugervejledningen.

*1

Metode

til

filoverfør-

sel*2

------Dataformater, der er kompatible med overførsel------

USB

Audio

Bruger-

melodi

Brugerde-

fineret

stilart

Sikker-

hedskopifil

Ekstern

melodi*3

Ekstern

stilart

CLP-525

MSD

CLP-585/575/

545/535/

565GP

MSD

CLP-625

MSD

CLP-685/675/

645/635/

665GP

MSD

*4

CLP-695GP

MSD

CLP-725

MSD

CLP-785/775/

745/735/

795GP/765GP

MSD

CSP-170/150

CVP-609/605/

601

MSD

"Modelnavn".BUP

CVP-709/705/

701

MSD

"Modelnavn".BUP

CVP-809/805

MSD

"Modelnavn".BUP

EZ-300

Stifinder

EZ-300.BUP

F02

MSD

KB-209/208

MSD

KB-208.BUP

KB-309/308

MSD

KB-308.BUP

KBP-1100/2100

MSD

"Modelnavn".BUP

N1X

MSD

N3X

MSD

NP-32/12

NU1

MSD

NU1X

MSD

*4

P-115/105

MSD

P-125/121

MSD

P-255

MSD

P-45

P-515

MSD

PSR-E243/YPT-240

PSR-E343/YPT-340

MSD

PSR-E343.BUP

PSR-E353

MSD

PSR-E353.BUP

PSR-E363/YPT-360

MSD

PSR-E363.BUP

PSR-E373/YPT-370

Stifinder

PSR-E373.BUP

PSR-E433

MSD

PSR-E433.BUP

PSR-E443

MSD

PSR-E443.BUP

PSR-E453

MSD

PSR-E453.BUP

PSR-E463

MSD

PSR-E463.BUP

PSR-EW300

MSD

PSREW300.BUP

PSR-EW310

Stifinder

PSREW310.BUP

PSR-EW400

MSD

PSREW400.BUP

PSR-EW410

MSD

PSREW410.BUP

PSR-I400

MSD

PSR- I400.BUP

PSR-I455

MSD

PSR- I455.BUP

PSR-I500

MSD

PSR- I500.BUP

PSR-S670

MSD

PSR-S670.BUP

PSR-S750

MSD

PSR-S750.BUP

PSR-S950

MSD

PSR-S950.BUP

PSR-S970/S770

MSD

"Modelnavn".BUP

PSR-S975/S775

MSD

"Modelnavn".BUP

YDP-162/142

MSD

YDP-163/143

MSD

YDP-164/144

MSD

YDP-C71

MSD

YDP-C71.BUP

YDP-S34

MSD

YDP-S52/S51

MSD

YDP-S54

MSD

*1 Modeller, der ikke sælges i visse områder, er også angivet.

*2 "Stifinder" er angivet for modeller, der kan overføre filer ved hjælp af Stifinder, Finder, etc. på computeren, og "MSD" er angivet for modeller, der ikke kan. For modeller med angivelsen "MSD" skal filerne overføres med Musicsoft Downloader.

*3 SMF-formaterne 0 og 1

*4 Tilgængelig i instrumentfirmware version 2.00 eller nyere.

■ Om denne vejledning

    De illustrationer, der er vist i denne vejledning, er kun vejledende og kan afvige lidt fra dem, der vises på dit instrument.

    Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft(R) Corporation i USA og andre lande.

    Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande.

    Navne på virksomheder og produkter i denne brugervejledning er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder.

Manual Development Group

© 2020 Yamaha Corporation

Published 02/2021 YJ-R0