Wat u kunt doen met een aangesloten computer

Bijna alle digitale muziekinstrumenten zijn compatibel met MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Met deze technologie kan het instrument communiceren met een aangesloten computer door MIDI-gegevens te verzenden/ontvangen, inclusief informatie over het toetsenspel en songafspeelgegevens.

Sommige modellen kunnen ook audiogegevens verzenden, hoewel het per instrument verschilt welke gegevens compatibel zijn. Raadpleeg de kolom 'Compatibele gegevensindelingen voor overdracht' in 'Doelmodellen en functies' of de Gebruikershandleiding die bij uw instrument is geleverd.

OPMERKING

     Zie "MIDI Basics" op de volgende website voor meer informatie over MIDI: https://download.yamaha.com/

Nadat u uw land hebt geselecteerd en op de pagina 'Support' op 'Manual Library' hebt geklikt, selecteert u de gewenste taal. Typ vervolgens 'MIDI Basics' in het zoekvak.

Met het instrument songs (MIDI-bestanden, audiogegevensbestanden) afspelen op een computer

MIDI-bestanden afspelen: Met afspeelapps voor MIDI-bestanden kunt u MIDI-songbestanden op een computer afspelen met de voicegeluiden van het instrument.

Audiogegevensbestanden afspelen: Met afspeelapps voor audio kunt u gegevensbestanden van audiosongs afspelen via de ingebouwde luidsprekers van dit instrument.

Uw toetsenspel als MIDI-gegevens opnemen op een computer

Uw toetsenspel kan als MIDI-gebeurtenissen worden opgenomen op muzieksoftware op een computer. Afhankelijk van de toepassing kunnen de opgenomen gegevens op verschillende manieren worden bewerkt en zelfs worden omgezet in notatie.

Uw toetsenspel als audiogegevens opnemen op een computer

Uw toetsenspel kan als audiogegevens worden opgenomen op een computer met een DAW-app (Digital Audio Workstation) of hardware. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen de opgenomen gegevens op verschillende manieren worden bewerkt.

Gegevensbestanden overzetten, inclusief songbestanden, stijlbestanden en back-upbestanden

Gebruikerssonggegevens die u op het instrument hebt opgenomen, kunnen naar een computer worden overgebracht en als een bestand worden opgeslagen, terwijl songgegevens (MIDI-bestanden) die via internet zijn verkregen, kunnen worden overgebracht naar en opgeslagen op het instrument voor toekomstig luisteren of oefenen op het keyboard. Afhankelijk van het instrument dat u gebruikt, is Musicsoft Downloader (gratis) vereist om bestanden over te zetten. Raadpleeg de kolom 'Bestandsoverdrachtsmethode' in 'Doelmodellen en functies'.

OPMERKING

     Musicsoft Downloader is alleen compatibel met Windows-besturingssystemen en niet met Mac.