Uw toetsenspel als MIDI-gegevens opnemen op een computer

Door muziekproductiesoftware op de computer te gebruiken, kunt u uw toetsenspel opnemen als MIDI-gegevens. Raadpleeg de handleiding bij de app voor gedetailleerde instructies. In deze sectie worden de basisinstellingen behandeld die u op het instrument moet uitvoeren om op te nemen. Houd er rekening mee dat sommige van de volgende functies mogelijk niet beschikbaar zijn op het instrument.

● Instellingen voor lokale besturing

Als u uw toetsenspel opneemt op de aangesloten computer, worden de MIDI-gegevens die u speelt naar de computer verzonden en teruggestuurd naar het instrument. Dit veroorzaakt een 'dubbel' geluid, aangezien de toongenerator van het instrument de spelgegevens zowel rechtstreeks van het keyboard als van de computer ontvangt. Om deze situatie te vermijden, zet u Local Control op 'Off' om de toongenerator van het instrument van het keyboard te scheiden.

OPMERKING

    Als u een softwaresynthesizer als toongenerator gebruikt, zorg er dan voor dat de instellingen in de computerapplicatie zodanig uitvoert dat de MIDI-gegevens die van het instrument worden ontvangen, niet worden teruggestuurd naar het instrument, en stel Local Control in op 'Off'.

● Externe klok

Bij het afspelen van stijl-/arpeggiogegevens moet u instellen welke clock wordt gebruikt, die van het instrument of die van de computer. Als u de clock van de computer gebruikt, voer dan de instellingen op het instrument zodanig uit dat het afspelen van stijl/arpeggio de externe clock volgt.

● MIDI-verzendinstellingen

Voer de instellingen zodanig uit dat de afgespeelde stijl/arpeggio en het toetsenspel beide naar de computer worden verzonden. Opmerking: sommige instrumenten kunnen geen afspeelgegevens verzenden.

● De paneelinstellingen verzenden (Initial Send)

Door dit uit te voeren voordat u opneemt, kunt u de paneelinstellingen opnemen tot het begin van de songgegevens. Dit zorgt ervoor dat de juiste en verwachte geluiden worden geproduceerd wanneer de opgenomen song wordt afgespeeld.