Bestanden overbrengen met Musicsoft Downloader

OPMERKING

     De methode voor bestandsoverdracht verschilt als volgt, afhankelijk van het instrument dat u gebruikt. Raadpleeg de kolom 'Bestandsoverdrachtsmethode' in 'Doelmodellen en functies'.

    Bestanden overbrengen met Musicsoft Downloader (gratis)

    Bestanden overzetten met een computer met Verkenner, Finder enz.

Systeemvereisten

Bekijk de volgende Yamaha-downloadwebsite.

Musicsoft Downloader wordt niet ondersteund voor de Mac.

Installeren

1.  Ga op de computer naar de volgende site en download Musicsoft Downloader.

https://download.yamaha.com/

*Nadat u uw land hebt geselecteerd en op de pagina 'Support' op 'Firmware/Software Updates' hebt geklikt, selecteert u de productcategorie. Typ vervolgens 'Musicsoft Downloader' in het zoekvak.

Selecteer 'Musicsoft Downloader' in de zoekresultaten. Informatie over de computersysteemvereisten en de installatie kan worden bevestigd op het weergegeven scherm.

2.  Voer de installatie uit door de instructies op het scherm te volgen.

Nadat de installatie is voltooid, controleert u of het snelkoppelingspictogram zich op het scherm bevindt of Musicsoft Downloader is toegevoegd onder Yamaha in het menu Start.

Raadpleeg de Help voor gedetailleerde instructies voor deze toepassing.

OPMERKING

     Afhankelijk van het instrument en het gebruikte computerbesturingssysteem kunnen de menu- en schermaanduidingen verschillen van de aanwijzingen in de onderstaande instructies.

1.  Sluit het instrument aan op een computer.

2.  Dubbelklik op het bureaublad van de computer op het snelkoppelingspictogram van Musicsoft Downloader.

Als u het snelkoppelingspictogram niet kunt vinden, selecteert u [Start] [Alle programma's] [YAMAHA] [Musicsoft Downloader] [Musicsoft Downloader].

Musicsoft Downloader wordt gestart en het hoofdvenster verschijnt.

3.  Klik onderaan in het venster op [Connection Check].

Met deze handeling wordt gecontroleerd of de communicatie tussen de computer en het instrument goed tot stand is gebracht. Als er een foutmelding verschijnt, volg dan de instructies op het scherm om de verbindingsstatus met het Yamaha USB-MIDI-stuurprogramma te controleren.

4.  Klik op [Add File] om het venster voor bestandsselectie op te roepen.

5.  Selecteer in het venster voor bestandsselectie het gewenste bestand en klik vervolgens op [Open].

In de bovenste helft van het hoofdvenster wordt de duplicatie van het geselecteerde bestand weergegeven.

6.  Klik in het vak linksonder in het hoofdvenster op 'Electronic Musical Instruments' en selecteer vervolgens het gewenste doelstation.

    Als u song (***.MID)- of stijl (***.STY)-gegevens wilt overbrengen naar het interne geheugen van het instrument, selecteert u 'Flash Memory'.

    Als u song (***.MID)- of stijl (***.STY)-gegevens wilt overbrengen naar het USB-flashstation dat is aangesloten op de USB TO DEVICE-aansluiting van het instrument, selecteert u 'USB'.

    Als u gegevens van het back-upbestand (****. BUP) wilt overzetten, selecteert u 'System Drive'.

OPMERKING

    Als er een map 'USER FILES' onder 'Flash Memory' of 'USB' staat: Selecteer voor gebruikerssong de map 'USER FILES'. Songbestanden buiten de map 'USER FILES' worden behandeld als externe songs. Selecteer voor externe songs een andere map dan de map 'USER FILES' of geef gewoon 'Flash Memory' of 'USB' op (het gebied dat als eerste wordt weergegeven wanneer u op 'Flash Memory' of 'USB' klikt). Als u de map 'USER FILES' selecteert voor externe songs, worden ze niet afgespeeld op het instrument.

BELANGRIJK

    Voor back-upbestanden, gebruikerssongs en gebruikersstijlen die op het instrument zijn gemaakt, mag u nooit de bestandsnaam op de computer wijzigen. Als u dit wel doet, is het onmogelijk om het back-upbestand naar het instrument over te brengen en worden gebruikerssong- en gebruikersstijlgegevens niet herkend door het instrument.

7.  Selecteer het bestand in de bovenste helft van het venster en klik vervolgens op de knop Omlaag [Move ].

Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven. Om de bewerking te annuleren, klikt u in deze stap op [CANCEL].

8.  Klik op [OK] om de gegevensoverdracht van de computer naar het instrument te starten.

LET OP

    Koppel tijdens de gegevensoverdracht nooit de USB-kabel los. Niet alleen mislukt hierdoor de gegevensoverdracht, maar de werking van het geheugen kan bovendien instabiel worden en de inhoud van het geheugen kan verdwijnen als de stroom wordt in- of uitgeschakeld.

9.  Nadat de gegevensoverdracht is voltooid, sluit u het venster om de Musicsoft Downloader af te sluiten.

10.    Gebruik de gegevens op het instrument om muziek af te spelen.

Als u een back-upbestand (****. BUP) hebt overgedragen, controleer dan of de paneelinstellingen zoals verwacht zijn gewijzigd.

Als u een song (***.MID) hebt overgebracht, selecteert u het bijbehorende nummer en begint u met afspelen. Raadpleeg voor meer informatie de Gebruikershandleiding van het instrument of raadpleeg de 'MIDI-bestanden afspelen, inclusief songs die zijn overgebracht van een computer'.

Als u een stijl (***.STY) hebt overgedragen, controleer dan met behulp van de Gebruikershandleiding van het instrument of de bestandsoverdracht is geslaagd.

OPMERKING

     Opmerking: zolang Musicsoft Downloader draait, kan het instrument niet worden gebruikt.

OPMERKING

     Afhankelijk van het instrument en het gebruikte computerbesturingssysteem kunnen de menu- en schermaanduidingen verschillen van de aanwijzingen in de onderstaande instructies.

1.  Sluit het instrument aan op een computer.

2.  Dubbelklik op het bureaublad (van de computer) op het snelkoppelingspictogram van Musicsoft Downloader.

Als u het snelkoppelingspictogram niet kunt vinden, selecteert u [Start] → [Alle programma's] [YAMAHA] [Musicsoft Downloader] [Musicsoft Downloader].

Musicsoft Downloader wordt gestart en het hoofdvenster verschijnt.

3.  Klik onderaan in het venster op [Connection Check].

Met deze handeling wordt gecontroleerd of de communicatie tussen de computer en het instrument goed tot stand is gebracht. Als er een foutmelding verschijnt, volg dan de instructies op het scherm om de verbindingsstatus met het Yamaha USB-MIDI-stuurprogramma te controleren.

4.  Klik in het vak linksonder in het hoofdvenster op 'Electronic Musical Instruments' en selecteer vervolgens het gewenste bronstation.

    Als u song (***.MID)- of stijl (***.STY)-gegevens in het interne geheugen van het instrument wilt overbrengen, selecteert u ´Flash Memory'.

    Als u song (***.MID)- of stijl (***.STY)-gegevens in het USB-flashstation dat is aangesloten op de USB TO DEVICE-aansluiting van het instrument wilt overbrengen, selecteert u 'USB'.

    Als u gegevens van het back-upbestand (****. BUP) wilt overzetten, selecteert u 'System Drive'.

5.  Selecteer in het vak rechtsonder in het venster het gewenste bestand en klik vervolgens op de opwaartse knop [Move].

Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven. Om de bewerking te annuleren, klikt u in deze stap op [CANCEL].

6.  Klik op [OK] om de gegevensoverdracht van het instrument naar de tijdelijke opslagruimte van de computer te starten.

7.  Controleer na een tijdje of de overgedragen gegevens in het vak in de bovenste helft van het venster worden gegevens.

8.  Selecteer in het vak linksonder de gewenste doelmap en klik vervolgens op de opwaartse knop [Move ].

Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven. Om de bewerking te annuleren, klikt u in deze stap op [CANCEL].

9.  Klik op [OK] om de gegevensoverdracht van de tijdelijke opslagruimte naar de opgegeven doelmap op de computer te starten.

LET OP

    Koppel tijdens de gegevensoverdracht nooit de USB-kabel los. Niet alleen mislukt hierdoor de gegevensoverdracht, maar de werking van het geheugen kan bovendien instabiel worden en de inhoud van het geheugen kan verdwijnen als de stroom wordt in- of uitgeschakeld.

10.    Nadat de gegevensoverdracht is voltooid, controleert u of het bestand zich in de opgegeven map van de computer bevindt.

11.    Sluit Musicsoft Downloader af.