Bestanden overzetten met een computer met Verkenner, Finder enz.

OPMERKING

     Afhankelijk van het instrument en het gebruikte computerbesturingssysteem kunnen de menu- en schermaanduidingen verschillen van de aanwijzingen in de onderstaande instructies.

     De methode voor bestandsoverdracht verschilt als volgt, afhankelijk van het instrument. Raadpleeg de kolom 'Bestandsoverdrachtsmethode' in 'Doelmodel en functies'.

    Bestanden overbrengen met Musicsoft Downloader (gratis)

    Bestanden overzetten met een computer met Verkenner, Finder enz.

In deze handleiding wordt Windows 10 als voorbeeld gebruikt.

1.  Sluit het instrument via een USB-kabel aan op de computer.

2.  Stel de functie 'Storage Mode' van het instrument in op 'ON' volgens de Gebruikershandleiding van het instrument.

OPMERKING

    Het instrument is vergrendeld of kan niet worden gebruikt terwijl 'Storage Mode' is ingesteld op 'ON'. 'Storage Mode' moet normaal op 'OFF' worden ingesteld, behalve wanneer u het bestand tussen het instrument en de computer overdraagt.

3.  Start op de computer een toepassing die bestanden kan kopiëren, zoals Verkenner.

4.  Controleer met Verkenner of een soortgelijk programma of het instrument wordt herkend als een extern opslagapparaat.

    De apparaatnaam is afhankelijk van het instrument.

5.   Kopieer bestanden tussen de computer en het instrument (extern opslagapparaat).

LET OP

    Zorg er bij het kopiëren van bestanden van de computer naar het instrument (extern opslagstation) voor dat het instrument (extern opslagstation) voldoende vrije ruimte heeft.

    Wijzig (hernoem) de naam van het back-upbestand (met de extensie: .BUP) niet op de computer. De back-upgegevens worden niet geïmporteerd in het instrument.

    Voor gebruikerssongs en gebruikersstijlen die op het instrument zijn gemaakt, mag u nooit de bestandsnaam op de computer wijzigen. Als u dat wel doet, worden gebruikerssong- en gebruikersstijlgegevens niet herkend door het instrument.

    Maak geen mappen op het instrument (extern opslagstation). Het instrument herkent het gekopieerde bestand mogelijk niet correct.

    Formatteer het instrument (extern opslagstation) niet. Het instrument werkt mogelijk niet correct.

    Koppel de USB-kabel niet los tijdens gegevenscommunicatie. Zet het instrument ook niet uit. De overgedragen gegevens worden hierdoor niet alleen niet opgeslagen, maar het instrument en de computer worden bovendien instabiel en de volledige inhoud van het geheugen kan verloren gaan als de stroom wordt in- of uitgeschakeld.

    Volg de procedures in dit boekje om het instrument (externe opslagschijf) te verwijderen. Als u dit niet doet, kan dat leiden tot schade aan het bestand.

6.  Nadat het kopiëren is voltooid, verwijdert u het instrument (extern opslagstation) uit de computer.

    De stationsnaam is afhankelijk van het instrument.

7.  Koppel de USB-kabel los waarmee het instrument is aangesloten op de computer.

8.  Stel de functie 'Storage Mode' van het instrument in op 'OFF' volgens de Gebruikershandleiding van het instrument.

9.  Als u het bestand naar het instrument hebt overgebracht, controleert u of het correct is overgedragen.

    Als u een back-upbestand (****. BUP) hebt overgedragen, controleer dan of de paneelinstellingen zoals verwacht zijn gewijzigd.

    Als u een song (***.MID) hebt overgebracht, selecteert u het bijbehorende nummer en begint u met afspelen. Raadpleeg voor meer informatie de Gebruikershandleiding van het instrument of raadpleeg de 'MIDI-bestanden afspelen, inclusief songs die zijn overgebracht van een computer'.

    Als u een stijl (***.STY) hebt overgedragen, controleer dan met behulp van de Gebruikershandleiding van het instrument of de bestandsoverdracht is geslaagd.