Podłączanie do komputera: z którego złącza należy korzystać?

Instrumenty elektroniczne mają kilka zewnętrznych złączy, a jednym z najwygodniejszych i najłatwiejszych w użyciu do podłączenia do komputera jest złącze USB TO HOST.

4BZłącze USB TO HOST:

Należy używać kabla USB typu AB o długości do 3 m. Nie można korzystać z przewodów USB w standardzie 3.0.

Dane, które mogą być obsługiwane, różnią się w zależności od używanego instrumentu. Patrz kolumna „Formaty danych zgodne z przesyłaniem” w rozdziale „Docelowe modele i funkcje” lub podręcznik użytkownika dostarczony wraz z instrumentem.

5BŚrodki ostrożności, które należy zachować podczas korzystania ze złącza USB TO HOST

Podczas podłączania komputera do złącza USB TO HOST należy przestrzegać poniższych zasad, aby zapobiec zawieszeniu komputera i uszkodzeniu lub utracie danych.

NOTYFIKACJA

     Zamknij wszystkie aplikacje.

     Przed włączeniem zasilania instrumentu podłącz komputer do złącza USB TO HOST.

     W czasie podłączania komputera do instrumentu odczekaj co najmniej sześć sekund między następującymi czynnościami: (1) wyłączeniem i ponownym włączeniem instrumentu lub (2) podłączeniem i odłączeniem kabla USB.

Jeśli instrument lub komputer zawiesi się, ponownie włącz oprogramowanie lub system operacyjny komputera, wyłącz zasilanie instrumentu i ponownie uruchom komputer.