Podłączanie komputera do instrumentu

Należy używać kabla USB typu AB o długości do 3 m. Nie można korzystać z przewodów USB w standardzie 3.0.

■ Wymagania systemowe i konfiguracja

Komputer z systemem Windows lub macOS.

Do przesyłania za pośrednictwem standardu MIDI

Można używać standardowych sterowników w systemach operacyjnych; nie ma potrzeby instalowania innego sterownika.

Do przesyłania dźwięku

W przypadku komputerów z Windows:

Pobierz i zainstaluj sterownik Yamaha Steinberg USB Driver, dostępny pod następującym adresem URL:

https://download.yamaha.com/

* Po wybraniu kraju i kliknięciu pozycji „Firmware/Software Updates” na stronie „Wsparcie” wybierz kategorię produktu, a następnie w polu wyszukiwania wpisz „Yamaha Steinberg USB Driver”.

Informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć na stronie pobierania sterownika.

Instalację sterownika należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną do pliku ze sterownikiem.

W przypadku komputerów Mac:

Można używać standardowego sterownika w systemie macOS; nie ma potrzeby instalowania innego sterownika.

UWAGA

     Nie wszystkie modele są wyposażone w funkcje odtwarzania dźwięku; informacje można znaleźć w kolumnie „Audio USB” w rozdziale „Docelowe modele i funkcje” lub w podręczniku użytkownika instrumentu.


■ Podłączanie

1.  Wyłącz zasilanie instrumentu.

2.  Uruchom komputer, a następnie zamknij wszystkie uruchomione aplikacje oprogramowania.

3.  Podłącz kabel USB najpierw do złącza USB DO HOST instrumentu, a następnie do złącza USB komputera.

4.  Włącz zasilanie instrumentu.

Komputer automatycznie umożliwi komunikację MIDI z instrumentem.