Odtwarzanie utworów (pliki MIDI, pliki danych audio) na komputerze z instrumentem

Niniejszy rozdział zawiera opis procedury podstawowej.

1.  Podłącz instrument do komputera.

Patrz część „Podłączanie komputera do instrumentu”.

2.  Uruchom oprogramowanie/aplikację do odtwarzania plików na komputerze.

Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji obsługi konkretnego oprogramowania do odtwarzania.

3.  Przygotuj odtwarzany plik na komputerze.

    Pliki MIDI

    Pliki danych audio

4.  W oprogramowaniu do odtwarzania wybierz podłączony instrument jako miejsce docelowe wyjścia.

5.  Uruchom odtwarzanie w oprogramowaniu do odtwarzania.

Odtwarzanie utworu z komputera odbywa się za pośrednictwem głośników instrumentu.

UWAGA

    Jeśli dane MIDI zawierają informacje na temat funkcji, które nie są obsługiwane przez ten instrument, nie będzie on odtwarzał ich poprawnie.

    Nie wszystkie modele są wyposażone w funkcje odtwarzania dźwięku; informacje można znaleźć w kolumnie „Audio USB” w rozdziale „Docelowe modele i funkcje” lub w podręczniku użytkownika instrumentu.