Vad du kan göra med en ansluten dator

De flesta digitala musikinstrument är kompatibla med MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Med den här tekniken kan instrumentet kommunicera med en ansluten dator genom att överföra/ta emot MIDI-data, inklusive information om tangentbordsprestanda och uppspelningsdata för sång.

Vissa modeller kan också överföra ljuddata, även om kompatibla data skiljer sig åt beroende på det specifika instrumentet. Se kolumnen ”Data formats compatible for transfer” i ”Target Models and Functions” eller den bruksanvisning som medföljer instrumentet.

Obs!

     Mer information om MIDI finns i ”MIDI Basics” på följande webbplats: https://download.yamaha.com/

Välj ditt land och klicka på ”Manual Library” på sidan ”Support”, välj önskat språk och ange sedan ”MIDI Basics” i sökrutan.

Spela upp låtar (MIDI-filer, ljuddatafiler) på en dator med instrumentet

Spela upp MIDI-filer: Du kan spela upp MIDI Song-filer på en dator med instrumentets Voice-ljud med hjälp av program för MIDI-filuppspelning.

Spela upp ljuddatafiler: Du kan spela upp filer med ljuddata via de inbyggda högtalarna på det här instrumentet med program för ljuduppspelning.

Spela in ditt klaviaturframförande som MIDI-data på en dator

Ditt klaviaturframförande kan spelas in som MIDI-händelser i musikprogramvara på en dator. Beroende på program kan inspelade data redigeras på olika sätt och även konverteras till noter.

Spela in ditt klaviaturframförande som ljuddata på en dator

Ditt klaviaturframförande kan spelas in som ljuddata till en dator med ett DAW-program (Digital Audio Workstation) eller maskinvara. Beroende på det specifika programmet kan inspelade data redigeras på olika sätt.

Överföra datafiler, såsom Song-filer, Style-filer och säkerhetskopia

User Song-data som du spelat in på instrumentet kan överföras till en dator och sparas som en fil, medan Song-data (MIDI-filer) som erhållits via Internet kan överföras till och lagras i instrumentet för framtida lyssning eller klaviaturövningar. Beroende på vilket instrument du använder krävs Musicsoft Downloader (gratis) för att överföra filer. Se kolumnen ”File transfer method” i ”Target Models and Functions”.

Obs!

     Musicsoft Downloader är bara kompatibel med operativsystemet Windows, inte Mac.