Ansluta till en dator: Vilket uttag ska jag använda?

Elektroniska musikinstrument har flera uttag för extern anslutning. Ett av de smidigaste och mest lättanvända för anslutning till en dator är USB TO HOST-uttaget.

USB TO HOST-uttag:

Använd en USB-kabel av AB-typ på högst tre meter. USB 3.0-kablar kan inte användas.

Vilka data som kan hanteras varierar beroende på vilket instrument du använder. Se kolumnen ”Data formats compatible for transfer” i ”Target Models and Functions” eller den bruksanvisning som medföljer instrumentet.

Försiktighetsåtgärder när du använder USB TO HOST-uttaget

När du ansluter datorn till USB TO HOST-uttaget ska du tänka på följande för att undvika att datorn låser sig och förstör eller förlorar data.

MEDDELANDE

     Stäng alla program.

     Anslut datorn till USB TO HOST-uttaget innan du slår på strömmen till instrumentet.

     När datorn är ansluten till instrumentet måste du låta det gå minst sex sekunder mellan följande åtgärder: (1) när du slår av strömmen till instrumentet och slår på den igen, eller (2) när du kopplar i eller ur USB-kabeln.

Om datorn eller instrumentet låser sig ska du starta om programmet eller datorns operativsystem eller slå av strömmen till instrumentet och sedan slå på den igen.