Ansluta en dator till instrumentet

Använd en USB-kabel av AB-typ på högst tre meter. USB 3.0-kablar kan inte användas.

■ Systemkrav och installation

En dator med Windows eller macOS.

För MIDI-överföring

Standarddrivrutiner kan användas i båda operativsystemen. Det finns ingen anledning att installera en annan drivrutin.

För ljudöverföring

För Windows:

Hämta och installera Yamaha Steinberg USB Driver, som finns på följande webbadress:

https://download.yamaha.com/

* Välj ditt land och klicka på ”Firmware/Software Updates” på sidan ”Support”, välj produktkategori och ange sedan ”Yamaha Steinberg USB Driver” i sökrutan.

Mer information om systemkrav finns på sidan där du hämtar drivrutinen.

Installera drivrutinen på datorn genom att följa installationsguiden som medföljer paketfilen.

För Mac:

Standarddrivrutinen på macOS kan användas. Det finns ingen anledning att installera en annan drivrutin.

Obs!

     Alla modeller är inte utrustade med ljuduppspelningsfunktioner. Se kolumnen ”USB Audio” i ”Target Models and Functions” eller bruksanvisningen som medföljer instrumentet för specifik information.


■ Anslutning

1.  Slå av strömmen till instrumentet.

2.  Starta datorn och avsluta sedan all programvara som körs.

3.  Anslut USB-kabeln först till USB TO HOST-uttaget på instrumentet och sedan till datorns USB-uttag.

4.  Slå på strömmen till instrumentet.

Datorn ställs automatiskt in för MIDI-kommunikation med instrumentet.