Spela upp Songer (MIDI, ljuddata) på en dator med instrumentet

Detta avsnitt beskriver det grundläggande tillvägagångssättet.

1.  Anslut instrumentet till en dator.

Se ”Ansluta en dator till instrumentet”.

2.  Starta filuppspelningsprogrammet på datorn.

Detaljerade instruktioner finns i bruksanvisningen för just din uppspelningsprogramvara.

3.  Ha en uppspelningsfil klar på datorn.

    MIDI-filer

    Ljuddatafiler

4.  Välj det anslutna instrumentet som destination i uppspelningsprogrammet.

5.  Starta uppspelningen av filen i uppspelningsprogrammet.

Song-uppspelningen från datorn matas ut via högtalarna på instrumentet.

Obs!

    Om dessa MIDI-data innehåller information för funktioner som inte stöds av instrumentet kommer dessa data emellertid inte att spelas upp korrekt.

    Alla modeller är inte utrustade med ljuduppspelningsfunktioner. Se kolumnen ”USB Audio” i ”Target Models and Functions” eller bruksanvisningen som medföljer instrumentet för specifik information.