Spela in ditt klaviaturframförande som ljuddata på en dator

Du kan spela in ditt klaviaturframförande som ljuddata till en musikproduktionsprogramvara på din dator. Mer detaljerade instruktioner finns i bruksanvisningen som medföljer instrumentet.

Om datorns OS är Windows måste du installera Yamaha Steinberg USB Driver på datorn för att kunna överföra ljuddata korrekt. Se ”Ansluta en dator till instrumentet”.

Obs!

     Alla modeller är inte utrustade för att spela in ljuddata via USB-kablar. För specifik information läser du ”Target Models and Functions” eller den bruksanvisning som medföljer instrumentet.

     DAW står för Digital Audio Workstation. Det är programvara som gör att du kan spela in, redigera och mixa ljuddata. Exempel på DAW-programvara är Cubase, Logic, SONAR och Digital Performer.