Spela upp MIDI-filer, inklusive Songer som överförts från en dator

Instruktioner för andra modeller än följande finns i deras bruksanvisningar.

YDP-C71/YDP-S52/YDP-S51/YDP-S34/YDP-163/ YDP-162/YDP-143/YDP-142/CLP-725/CLP-625/CLP-525/ YDP-164/YDP-144/YDP-S54

Du kan överföra upp till 10 Song-filer från en dator till det här instrumentet för uppspelning. De överförda Songerna tilldelas D#6–C7-tangenterna, så att du kan välja och spela upp dem.

Obs!

     Knapparnas form kan avvika något från de på ditt instrument.

     De funktioner som tilldelats tangenterna finns i den Snabbguide som medföljer instrumentet.

1.  Håll ned [DEMO/SONG] och tryck på någon av tangenterna D#6-C7 för att välja den Song du vill spela upp.

(högsta tangenten)

● YDP-C71

Uppspelningen fortsätter i följande ordning: övriga Songer överförda från datorn, följt av Demo Songer och förprogrammerade Songer.

● YDP-S52/YDP-S51/YDP-S34/YDP-163/YDP-162/YDP-143/YDP-142/ CLP-725/CLP-625/CLP-525/YDP-164/YDP-144/YDP-S54

Uppspelningen fortsätter i följande ordning: övriga Songer överförda från datorn.

Så här ändrar du Songen under uppspelning:

Tryck på [+ R] eller [- L] för att byta till nästa eller föregående Song.

2.  Tryck på [DEMO/SONG] eller [PLAY] för att stoppa uppspelningen.

■ Ändra uppspelningskanaler

Prova den här åtgärden när Song-uppspelning ger ett oväntat eller onaturligt ljud.

Så här ställer du in uppspelningskanaler på ”1+2”:

Håll ned [DEMO/SONG]- och [PIANO/VOICE]-knapparna samtidigt och tryck på C7-tangenten.

(högsta tangenten)

Med den här åtgärden spelas enbart Song-data för kanalerna 1 och 2 upp. När Voices som inte är kompatibla med detta instrument tilldelas kanalerna 3–16 och pianostämmorna tilldelas kanalerna 1 och 2 resulterar den här åtgärden i rätt eller förväntat ljud.

Så här ställer du in uppspelningskanaler på ”Alla”:

Håll ned [DEMO/SONG]- och [PIANO/VOICE]-knapparna samtidigt och tryck på B6-tangenten.

(högsta tangenten)

Med den här åtgärden spelas Song-data för alla kanaler upp.