Bağlı Bir Bilgisayarla Neler Yapabilirsiniz?

Dijital müzik aletlerinin çoğu MIDI (Musical Instrument Digital Interface (Müzik Cihazı Dijital Arayüzü)) ile uyumludur. Bu teknoloji sayesinde enstrüman, klavye performans bilgileri ve Şarkı çalma verileri de dahil olmak üzere MIDI verilerini aktararak/alarak bağlı bir bilgisayarla iletişim kurabilir.

Uyumlu veriler belirli bir enstrümana bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte, bazı modeller ses verilerini de aktarabilir. "Hedef Modeller ve İşlevler" bölümündeki "Aktarılabilen uyumlu veri biçimleri" sütununa veya enstrümanınızla birlikte verilen Kullanıcı el kitabına bakın.

NOT

     MIDI hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki web sitesinin "MIDI Basics" (MIDI Temel Bilgileri) bölümünü inceleyin: https://download.yamaha.com/

Ülkenizi seçin ve "Support" (Destek) sayfasından "Manual Library" (Kılavuz Kitaplığı) öğesine tıklayın, istediğiniz Language (Dil) seçimini yaptıktan sonra arama kutusuna "MIDI Basics" ifadesini girin.

Enstrümanı Kullanarak Bilgisayarda Şarkı (MIDI dosyası, Ses Veri dosyası) Çalma

MIDI dosyalarını kayıttan çalma: MIDI dosyası oynatma uygulamaları aracılığıyla enstrümanın Ses öğelerini kullanarak MIDI Şarkı dosyalarını bilgisayarda çalabilirsiniz.

Ses veri dosyalarını kayıttan çalma: Ses çalma uygulamalarını kullanarak bu enstrümanın entegre hoparlörleri aracılığıyla sesli şarkı veri dosyalarını çalabilirsiniz.

Klavye Performansınızı MIDI Verisi Olarak Bilgisayara Kaydetme

Klavye performansınız, bilgisayardaki müzik yazılımlarına MIDI öğesi olarak kaydedilebilir. Kaydedilen veriler, uygulamaya bağlı olarak farklı şekillerde düzenlenebilir ve hatta notasyona dönüştürülebilir.

Klavye Performansınızı Ses Verisi Olarak Bilgisayara Kaydetme

Klavye performansınız, DAW (Digital Audio Workstation (Dijital Ses İş İstasyonu)) uygulaması veya donanımı olan bir bilgisayarda ses verisi olarak kaydedilebilir. Kaydedilen veriler, belirli uygulamaya bağlı olarak farklı şekillerde düzenlenebilir.

Song (Şarkı), Style (Tarz) ve Backup (Yedekleme) Dosyalarını Kapsayan veri dosyalarını aktarma

Cihaza kaydettiğiniz Kullanıcı Şarkısı verileri bilgisayara aktarılabilir ve bir dosya olarak kaydedilebilir; öte yandan internet üzerinden edinilen Şarkı verileri (MIDI dosyaları) daha sonra dinlemek veya klavye uygulamalarında kullanmak için enstrümana aktarılabilir ve kaydedilebilir. Kullandığınız enstrümana bağlı olarak, dosyaları aktarmak için Musicsoft Downloader (ücretsiz) programı gereklidir. "Hedef Modeller ve İşlevler" bölümündeki "Dosya aktarım yöntemi" sütununu inceleyin.

NOT

     Musicsoft Downloader, yalnızca Windows işletim sistemleriyle uyumludur, Mac ile uyumlu değildir.