Klavye Performansınızı MIDI Verisi Olarak Bilgisayara Kaydetme

Bilgisayarda Music Production yazılımını kullanarak klavye performansınızı MIDI verisi olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıntılı talimatlar için söz konusu uygulamanın kılavuzunu inceleyin. Bu bölümde, kaydetme işlevi için enstrümanda yapmanız gereken temel ayarlar açıklanmaktadır. Aşağıdaki işlevlerden bazılarının enstrümanda bulunmayabileceğini unutmayın.

● Yerel Kontrol ayarları

Klavye performansınızı bağlı durumdaki bilgisayara kaydederken, çaldığınız MIDI verileri önce bilgisayara aktarılır ve daha sonra enstrümana geri döndürülür. Enstrümanın ton üreteci klavye performans verilerini doğrudan hem klavyeden hem de bilgisayardan alır, bu durum bir "çift" sese neden olur. Bu durumu yaşamamak amacıyla enstrümanın ton üretecini klavyeden ayırmak için Yerel Kontrol öğesini "Off" (Kapalı) olarak ayarlayın.

NOT

    Bir yazılım sintisayzırını ton üreteci olarak kullandığınızda, enstrümandan alınan MIDI verilerinin enstrümana geri döndürülmemesi için bilgisayar uygulamasında gerekli ayarları yaptığınızdan ve Yerel Kontrol öğesini "Off" (Kapalı) değerine getirdiğinizden emin olun.

● Harici Saat

Tarz/Arpej verileri çalınırken, enstrümanın saatinin mi yoksa bilgisayarın saatinin mi kullanılacağını belirlemeniz gerekir. Bilgisayarın saatini kullanmanız durumunda, Tarz/Arpej çalınırken harici saat izlenecek biçimde enstrüman ayarlarını yapın.

● MIDI Aktarım ayarları

Tarz/Arpej çalınışıyla birlikte klavye performansının da bilgisayara aktarılması için gereken ayarları yapın. Bazı enstrümanlarda çalma verilerinin aktarılamayacağını unutmayın.

● Panel Ayarlarını Aktarma (İlk Gönderim)

Bu işlemi kayıttan önce gerçekleştirerek, panel ayarlarının Şarkı verilerinin başına kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Bu, kaydedilen Şarkı çalınırken uygun ve beklenen seslerin üretilmesine olanak tanır.