Song (Şarkı), Style (Tarz) ve Backup (Yedekleme) Dosyalarını Kapsayan veri dosyalarını aktarma

Aşağıdaki veri türleri bilgisayar ve enstrüman arasında aktarılabilir.

■ Aktarılabilen veriler

Uzantısı “.MID” olan Şarkı dosyaları

● Harici Şarkı

Bu, (bilgisayar gibi) enstrümanınız dışında harici bir cihazda oluşturulan Şarkı verilerini belirtir. Aynı zamanda, internet üzerinden elde edilebilen Şarkı verilerini de ifade eder.

● Kullanıcı Şarkısı

Bu, enstrümanın Kayıt işlevi aracılığıyla oluşturulan Şarkı verilerini ifade eder. Kullanıcı Şarkısı verileri yedekleme amaçlı olarak bilgisayara aktarılabilir, daha sonra enstrümana geri yüklenebilir.

Uzantısı “.STY” olan Tarz dosyaları

● Harici Tarz

Bu, (bilgisayar gibi) enstrümanınız dışında harici bir cihazda oluşturulan Tarz verilerini belirtir. Aynı zamanda, internet üzerinden elde edilebilen Tarz verilerini de ifade eder.

● Kullanıcı Tarzı

Bu, enstrümanın Kayıt işlevi aracılığıyla oluşturulan Tarz verilerini ifade eder. Kullanıcı Tarzı verileri yedekleme amaçlı olarak bilgisayara aktarılabilir, daha sonra enstrümana geri yüklenebilir.

Uzantısı “.BUP” olan Yedekleme dosyaları

Panel ayarlarını ve performans verilerini içeren bu dosyalar bilgisayara aktarılabilir ve yedek olarak kaydedilebilir. Bilgisayardaki yedek dosyaları enstrümana tekrar geri yüklenebilir, bu da daha önce oluşturduğunuz panel ayarlarını ve performans verilerini geri çağırmanıza olanak tanır.

Yedekleme dosyalarında yer alan öğeler ve aktarılabilen veriler, enstrümana bağlı olarak farklılık gösterir. Ayrıntılı bilgi için "Hedef Modeller ve İşlevler" bölümündeki "Aktarılabilen uyumlu veri biçimleri" sütununa veya enstrümanınızla birlikte verilen Kullanıcı el kitabına bakın.

Dosya aktarım yöntemi de kullandığınız enstrümana bağlı olarak aşağıdaki şekilde değişiklik gösterir. "Hedef model ve desteklenen veriler" bölümündeki "Dosya aktarım yöntemi" sütununu inceleyin.

    Musicsoft Downloader (ücretsiz) kullanarak dosya aktarma

    Dosya aktarma - Dosya Gezgini, Finder vb. kullanan Bilgisayar ile

DİKKAT

     Enstrümana pil takılabiliyorsa: Dosya aktarımı sırasında güç kesintisi ve olası veri kaybını önlemek için dosya aktarımı sırasında pil yerine güç adaptörlerini kullandığınızdan emin olun.

NOT

     Çalma sırasında enstrümanın dahili belleğine bilgisayardan erişilemediğinden Musicsoft Downloader uygulamasını kullanırken Şarkı veya Tarz çalınmasını durdurduğunuzdan emin olun.