Dosya Gezgini, Finder vb. gibi uygulamalar kullanarak Bilgisayar ile dosya aktarma

NOT

     Kullanılan enstrümana ve bilgisayar işletim sistemine bağlı olarak, menü ve ekran göstergeleri aşağıdaki talimatlarda gösterilenlerden farklı olabilir.

     Dosya aktarım yöntemi enstrümana bağlı olarak aşağıdaki şekilde değişiklik gösterir. "Hedef model ve İşlevler" bölümündeki "Dosya aktarım yöntemi" sütununu inceleyin.

    Musicsoft Downloader (ücretsiz) kullanarak dosya aktarma

    Bilgisayardaki Dosya Gezgini, Finder vb. programları kullanarak dosya aktarma

Windows 10 bu kılavuzda örnek olarak kullanılmıştır.

1.  Enstrümanı ve bilgisayarı USB kablosuyla birbirine bağlayın.

2.  Enstrümanın "Storage Mode" (Depolama Modu) işlevini, Kullanıcı el kitabına uygun biçimde "ON" (Açık) olarak ayarlayın.

NOT

    "Storage Mode" (Depolama Modu), "ON" (Açık) olarak ayarlı durumdayken enstrüman kilitlidir ve kullanılamaz. Normal durumda, enstrüman ve bilgisayar arasında dosya aktarımı yapılmadığı zaman, "Storage Mode" (Depolama Modu) "OFF" (Kapalı) olarak ayarlanmalıdır.

3.  Bilgisayarda, Dosya Gezgini gibi dosyaları kopyalayabilen bir uygulama başlatın.

4.  Dosya Gezgini veya benzer bir programı kullanarak enstrümanın harici bir depolama cihazı olarak tanındığını doğrulayın.

    Cihaz adı enstrümana bağlıdır.

5.  Bilgisayar ve enstrüman (harici depolama cihazı) arasında dosyaları kopyalayın.

DİKKAT

    Bilgisayardan enstrümana (harici depolama sürücüsüne) dosya kopyalarken, enstrümanda (harici depolama sürücüsünde) yeterli boş alan bulunduğundan emin olun.

    Bilgisayardaki yedek dosyasının (.BUP uzantılı) adını değiştirmeyin (yeniden adlandırmayın). Aksi halde yedekleme verileri enstrümana alınamaz.

    Enstrümanda oluşturulan Kullanıcı Şarkıları ve Kullanıcı Tarzları ile ilgili olarak, bilgisayarda dosya adını hiçbir şekilde değiştirmemeniz gerektiğini unutmayın. Dosya adı değiştirilirse, Kullanıcı Şarkısı ve Kullanıcı Tarzı verileri enstrüman tarafından tanınamaz.

    Enstrümanda (harici depolama sürücüsünde) klasör oluşturmayın. Enstrüman, kopyalanan dosyayı doğru şekilde tanımayabilir.

    Enstrümanı (harici depolama sürücüsünü) biçimlendirmeyin. Enstrüman düzgün çalışmayabilir.

    Veri iletişimi sırasında USB kablosunu çıkarmayın. Ayrıca, enstrümana giden gücü kapatmayın. Yalnızca aktarılmakta olan verilerin kaydedilmemesi değil, enstrümanın ve bilgisayarın kararsız hale gelmesi de söz konusu olur, bu da güç açıldığında veya kapatıldığında tüm bellek içeriğinin silinmesine neden olabilir.

    Enstrümanı (harici depolama sürücüsünü) çıkartmak için bu kitapçıkta açıklanan işlemleri uygulayın. Bu işlemlerin uygulanmaması dosyanın zarar görmesine neden olabilir.

6.  Kopyalama tamamlandıktan sonra enstrümanı (harici depolama sürücüsünü) bilgisayardan çıkartın.

    Sürücü adı enstrümana bağlıdır.

7.  Enstrümanı bilgisayara bağlayan USB kablosunu çıkartın.

8.  Enstrümanın "Storage Mode" (Depolama Modu) işlevini, Kullanıcı el kitabına uygun biçimde "OFF" (Kapalı) olarak ayarlayın.

9.  Dosyayı enstrümana aktardıktan sonra aktarımın sorunsuz olduğunu doğrulayın.

    Bir Yedek dosyası (****.BUP) aktardıysanız, panel ayarlarının beklendiği şekilde değiştirildiğini doğrulayın.

    Bir Şarkı (***.MID) aktardıysanız, ona karşılık gelen numarayı seçin ve çalmayı başlatın. Ayrıntılar için enstrümanın Kullanıcı el kitabını inceleyin veya "Bilgisayardan Aktarılan Şarkılar da Dahil Olmak Üzere MIDI Dosyalarını Çalma" bölümüne bakın.

    Bir Tarz (***.STY) aktardıysanız, dosya aktarımının enstrümanın Kullanıcı el kitabına uygun biçimde yapıldığını doğrulayın.