SEQTRAK Gebruikershandleiding

3. Opladen en voeding

3.1 Opladen

SEQTRAK kan worden opgeladen met een USB-lichtnetadapter/mobiele USB-accu met behulp van de meegeleverde USB-C naar USB-C-kabel. (Als u een mobiele USB-accu voor smartphones gebruikt, zorg er dan voor dat deze voldoet aan de vereisten in Vereisten voor USB-voedingsadapter/mobiele USB-accu.) Sluit de voeding en de meegeleverde USB-C naar USB-C-kabel aan in de onderstaande volgorde.

1. Sluit de meegeleverde USB-C naar USB-C-kabel SEQTRAK aan.

2. Sluit de meegeleverde USB-C naar USB-C-kabel aan op een USB-lichtnetadapter of een mobiele USB-accu.

3. Sluit de USB-lichtnetadapter aan op een stopcontact.

De indicatie van de oplaadstatus verschilt afhankelijk van of SEQTRAK is in- of uitgeschakeld. Zie "3.1.1 Laadstatus (wanneer de stroom is ingeschakeld)" en "3.1.2 Laadstatus (wanneer de stroom is uitgeschakeld)" voor meer informatie.

OPMERKING

   De geschatte tijd voor het volledig opladen van een bijna lege batterij is 3–5 uur (afhankelijk van de gebruiksomgeving en de verslechtering van de batterij).

   Als de batterij bijna leeg is, knippert de Global Meter om de 90 seconden 2 seconden rood.

Vereisten voor USB-netadapter/mobiele USB-accu

Uitgangsspanning

Uitgangsstroom

4,8 V tot 5,2 V

1,5 A of hoger

VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat u een USB Power Delivery (PD)-stroomadapter of USB Power Delivery (PD) mobiele accu gebruikt met de bovenstaande specificaties. Gebruik van een ander USB-apparaat kan beschadiging van het product of oververhitting veroorzaken. Lees de veiligheidsmaatregelen voor uw specifieke USB-apparaten.

LET OP

Als het product wordt aangezet en de stroom opeens en onverwacht uitvalt, voldoet uw USB-apparaat mogelijk niet aan de eisen of is het beschadigd. Gebruik een ander USB-apparaat dat wel aan de vereisten voldoet. Als het erop lijkt dat het product defect is, neemt u contact op met servicemedewerkers van Yamaha.

3.1.1 Laadstatus (wanneer de stroom is ingeschakeld)

Houd de knop [ALL] en de knop [/PLAY] ingedrukt. De Global Meter licht op volgens het resterende batterijvermogen (aan het opladen: cyaanblauw, laadt niet op: wit, problemen: knippert rood.)

OPMERKING

   SEQTRAK kan worden gebruikt tijdens het opladen.

   Als de elektriciteit van de stroomvoorziening onvoldoende is, wordt deze gebruikt voor de werking van de SEQTRAK en is opladen niet mogelijk, zelfs niet als de Global Meter cyaan brandt.

3.1.2 Laadstatus (wanneer de stroom is uitgeschakeld)

Tijdens het opladen licht het bovenste ledlampje van de Global Meter rood op. Wanneer het opladen voltooid is, gaat het ledlampje uit. Het batterijniveau wordt niet aangegeven als de stroom is uitgeschakeld.

Als de SEQTRAK niet kan worden opgeladen vanwege een batterijstoring of om andere redenen, knippert het bovenste ledlampje van de Global Meter rood.

3.2 Stroomvoorziening

3.2.1 Het apparaat aan-/uitzetten

Om de stroom in of uit te schakelen, houdt u de [/PLAY]-knop gedurende 2 seconden of langer ingedrukt.

3.2.2 Gedwongen beëindiging

Als de SEQTRAK abnormaal gedrag vertoont en niet kan worden bediend, kunt u deze uitzetten door de knoppen [/PLAY] en [PROJECT↑] ingedrukt te houden.

Eventuele wijzigingen die werden aangebracht nadat SEQTRAK werd gestart en vóór de gedwongen beëindiging worden echter niet opgeslagen.

3.2.3 Instelling van de automatische uitschakelfunctie

Als de SEQTRAK gedurende 30 minuten niet wordt gebruikt (wanneer deze niet wordt opgeladen), wordt de stroom uitgeschakeld om energie te besparen. Op dat moment wordt het huidige project automatisch opgeslagen.

U kunt de automatische uitschakelfunctie uit- en inschakelen (30 minuten) door tijdens het inschakelen van de SEQTRAK de drumtoets linksonder ingedrukt te houden.

OPMERKING

   U kunt de SEQTRAK-app gebruiken om de tijd voor de automatische uitschakelfunctie te wijzigen.