SEQTRAK Gebruikershandleiding

4. Projecten

SEQTRAK beheert de gegevens van een enkele song in eenheden die 'projecten' worden genoemd. Er kunnen maximaal acht projecten worden opgeslagen in SEQTRAK, en er kan één project tegelijk worden gebruikt. Een project bestaat uit 11 tracks, en er kunnen maximaal 6 patronen worden gemaakt op elke track. Een project bevat ook instellingen en statussen zoals tempo en trackvolume.

4.1 Schakelen tussen projecten

Om naar een ander project over te schakelen, houdt u de knop [PROJECT↑] ingedrukt en drukt u op een drumtoets. Drumtoetsen 1–8 komen overeen met projecten 1–8. De drumtoets van het momenteel geselecteerde project licht geel op.
In de fabrieksinstellingen bevatten projecten 1–3 demogegevens en bevatten projecten 4–8 slechts één KICK-stap. Demogegevens kunnen door de gebruiker worden bewerkt.

OPMERKING

   Het huidige project wordt automatisch opgeslagen voordat er van project wordt gewisseld.

4.2 Een project opslaan

Projecten worden automatisch opgeslagen wanneer SEQTRAK wordt uitgeschakeld of wanneer u van project wisselt. Er is geen bewerking vereist om het project op te slaan.

4.3 Een back-up maken van een project en deze herstellen

U kunt een project opslaan in de SEQTRAK-app en een project vanuit de app oproepen naar SEQTRAK.

4.4 Een project verwijderen

Om een project te verwijderen, houdt u de knoppen [PROJECT↑] en [DELETE] ingedrukt en drukt u op de overeenkomstige drumtoets.

OPMERKING

   Nadat een project is verwijderd, bevat het slechts één KICK-stap.

   De demogegevens voor een verwijderd project kunnen worden hersteld zoals beschreven in "15.1 De fabrieksinstellingen herstellen (Factory Reset)".

4.5 Het tempo van een project instellen

4.5.1 Het afspeeltempo van een project wijzigen

Om het afspeeltempo van een project te wijzigen, drukt u op de knop [BPM+] of [BPM−]. Het tempo kan worden aangepast tussen 5 en 300 BPM. Houd de knop [BPM+] of [BPM−] ingedrukt om continu door de waarden te bladeren.
Druk beide knoppen tegelijkertijd in om het tempo in te stellen op de startwaarde van het recent geopende project.

4.5.2 Een swinggevoel toepassen op een project

Om swing op een project toe te passen, drukt u op de knop [SWING]. De swingsnelheid van even stappen kan worden ingesteld in het bereik van −58 tikken tot +58 tikken.

OPMERKING

   Eén stap is 120 tikken.

   Houd de [DELETE]-knop ingedrukt en druk op de [SWING]-knop om de swingsnelheid te initialiseren (resetten op 0 tikken).

   Even stappen worden bepaald volgens de criteria voor Launch Quantize.

4.5.3 De metronoom in-/uitschakelen

Om de metronoom aan/uit te zetten, houdt u de [ALL]-knop ingedrukt en drukt u op de [BPM+]-knop. De Global Meter licht wit op als de metronoom is ingeschakeld en gaat uit als de metronoom is uitgeschakeld.

OPMERKING

   Met de SEQTRAK-app kunt u het geluid en het volume van de metronoom wijzigen. Er zijn 5 metronoomgeluiden waaruit u kunt kiezen. Het volume kan worden aangepast tussen 0 en 127.

   De metronoom klikt in intervallen van 4 stappen, met een geaccentueerde noot aan het begin van Launch Quantize.
Voorbeeld 1: Als Launch Quantize een cyclus van 16 stappen is, klikt de metronoom op stappen 1 (met accent), 5, 9, 13, 17 (met accent), 21, enz.
Voorbeeld 2: Als Launch Quantize een cyclus van 17 stappen is, klikt de metronoom op stappen 1 (met accent), 5, 9, 13, 17, 18 (met accent), 22, enz.

4.6 Een project tijdelijk opslaan [OS V1.10]

U kunt een project op elk gewenst moment tijdelijk opslaan en de status ervan later herstellen. Om een project tijdelijk op te slaan, houdt u de [PROJECT]-knop ingedrukt en drukt u op de drumtoets (geel verlicht) voor het momenteel geselecteerde project. Op dit moment licht de bedoelde drumtoets in de onderste rij cyaanblauw op.

Om een tijdelijk opgeslagen project te herstellen, houdt u de knop [PROJECT↑] ingedrukt en drukt u op de drumtoets die cyaanblauw verlicht is.

OPMERKING

   Er kan slechts één project tijdelijk worden opgeslagen.

   Tijdelijk opgeslagen projecten worden verwijderd wanneer u van project wisselt of de stroom uitschakelt.

   Als een gesampled geluid niet wordt opgeslagen en een andere sample op dezelfde Synth-toets wordt opgeslagen, wordt het overschreven geluid ook uit het tijdelijk opgeslagen project verwijderd. Zorg ervoor dat u de gesamplede geluiden indien nodig opslaat.