SEQTRAK Gebruikershandleiding

6. Drumtracks

Er zijn zeven drumtracks: KICK, SNARE, CLAP, HAT 1, HAT 2, PERC 1 en PERC 2. U kunt beats produceren door de overeenkomstige Track-knoppen en drumtoetsen te bedienen.

6.1 Stappen invoeren

Druk op een Drum Track-knop om de drumtrack te selecteren die u wilt bewerken. Druk op een drumtoets om die stap aan/uit te zetten.

6.2 Schakelen tussen pagina's

Er kunnen maximaal 16 stappen van een patroon tegelijkertijd op de drumtoetsen worden weergegeven. Dit heet een pagina. Als een patroon 17 of meer stappen lang is, kunt u van pagina wisselen.

Druk op de knop [PAGE] om van pagina te wisselen. De huidige pagina wordt aangegeven door een knipperend cyaanblauw lampje op de Global Meter.

OPMERKING

   Als u de lengte van een patroon wilt wijzigen, raadpleegt u "5.2 De lengte van een patroon wijzigen".

6.3 De ritmische timing van een stap nauwkeurig afstemmen (Micro Timing)

Houd een drumtoets ingedrukt die aan staat en draai aan een Track-knop om de ritmische timing van die stap nauwkeurig af te stemmen. Op dit moment licht [MICRO TIMING] op de index op.
Ritmische timing kan worden aangepast in een bereik van −60 tikken tot +58 tikken.

OPMERKING

   Eén stap is 120 tikken.

   Houd meerdere drumtoetsen tegelijkertijd ingedrukt en draai aan een Track-knop om de ritmische timing van meerdere stappen aan te passen.

6.4 Het opeenvolgende aantal keren instellen dat een stap wordt geactiveerd (substap)

Het meerdere keren activeren van een enkele stap wordt een substap genoemd. Als u een drumtoets ingedrukt houdt die 2 seconden of langer aanstaat, lichten er vijf drumtoetsen op voor het instellen van de substap. U kunt Geen substap (standaard), twee keer, drie keer (8e noottriool) [OS V1.10], drie keer of vier keer selecteren.

P558#yIS1

OPMERKING

   Als de drumtoets waarvoor u een substap wilt instellen zich op de bovenste rij bevindt, lichten vijf drumtoetsen op de onderste rij op. Als deze zich op de onderste rij bevindt, lichten vijf drumtoetsen op de bovenste rij op.

6.5 Realtime invoer

Houd een van de Drum Track-knoppen ingedrukt en druk op een Synth-toets om naar de realtime invoermodus te gaan. In de realtime invoermodus kunnen de Synth-toetsen worden gebruikt om drumtracks in realtime af te spelen. Gebruik dezelfde procedure om de realtime invoermodus te verlaten.

Druk in de realtime invoermodus op de opnametoets om de opname te starten. U kunt de geluiden (noot) van de drumtracks opnemen voor de Synth-toetsen die u indrukt. Tijdens het opnemen knippert de opnametoets rood en wordt het patroon weergegeven op de drumtoetsen.

OPMERKING

   Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld, wordt de realtime invoermodus automatisch uitgeschakeld.

6.6 De waarschijnlijkheid van het activeren van een stap wijzigen [OS V1.10]

De waarschijnlijkheid dat de stappen van een drumtrack worden geactiveerd, kan worden geselecteerd uit 8 niveaus. Houd een drumtoets ingedrukt die aanstaat en druk op de knop [MUTE] om de kans dat die stap wordt geactiveerd met één niveau te verlagen. Op dit moment wordt de waarschijnlijkheid dat deze stap wordt geactiveerd, aangegeven door het aantal lampjes op de Global Meter.

Houd meerdere drumtoetsen ingedrukt die zijn ingeschakeld en druk op de knop [MUTE] om de kans dat deze stappen worden geactiveerd met één niveau te verlagen.

OPMERKING

   Als de waarschijnlijkheid voor het activeren van een stap wordt gewijzigd wanneer deze zich op het minimumniveau bevindt, gaat deze naar het maximumniveau.

   Wanneer meerdere stappen tegelijkertijd worden gewijzigd, geeft de Global Meter het hoogste waarschijnlijkheidsniveau aan.