SEQTRAK Gebruikershandleiding

11. Mixer-modus

In deze modus kunt u de Track-knoppen en aanraakschuifregelaars gebruiken om de geluidsparameters voor alle tracks aan te passen. De geluidsparameters worden aangegeven door de ledlampjes op de Track-knoppen.

11.1 Overschakelen naar de Mixer-modus

Houd de [ALL]-knop ingedrukt en druk op de [VOL+]-knop om naar de Mixer-modus te schakelen. Gebruik dezelfde procedure om de Mixer-modus te verlaten.

Zodra u naar de Mixer-modus overschakelt, licht [MIXER] op de index op.

11.2 Geluidsparameters aanpassen

Druk op de Sound Design-knoppen 1–4 om de geluidsparameters te selecteren die u wilt aanpassen. De geluidsparameters komen overeen met Sound Design-knoppen 1–4. Van bovenaf zijn ze ingesteld op PAN, VOLUME, REVERB SEND en DELAY SEND. De index van de geselecteerde parameter licht op.

Draai aan de Track-knoppen om de geluidsparameters voor elke track aan te passen. De ledlampjes op de Track-knoppen en de Global Meter geven de waarde aan. U kunt ook de Track-knoppen indrukken en draaien om grotere wijzigingen in de geluidsparameters aan te brengen.

Als u aan de [ALL]-knop draait, wordt de PAN van het hele project, het VOLUME van het hele project, het RETURN LEVEL van het zendeffect REVERB en het RETURN LEVEL van het zendeffect DELAY voor de momenteel geselecteerde parameter aangepast.

11.3 Zendeffecten wijzigen en aanpassen (REVERB, DELAY)

11.3.1 Het type zendeffect wijzigen (REVERB, DELAY SEND)

Er zijn acht voorinstellingen beschikbaar voor zowel REVERB als DELAY. Wanneer u REVERB SEND of DELAY SEND aanpast, draait u aan de [FX]-knop om de voorinstelling te wijzigen. Het nummer van de voorinstelling wordt weergegeven op de Global Meter. Zie "17.6 ZENDEFFECT-voorinstellingen" voor een lijst met voorinstellingen.

11.3.2 Zendeffectparameters (REVERB, DELAY) aanpassen

Schuif de [FX LEVEL]/[HIGH PASS]/[REPEATER]-regelaars om de parameters aan te passen. Aan elke pagina zijn verschillende zendeffectparameters voor aanpassing toegewezen. Om van pagina te wisselen, drukt u op de FX Page-knop.

         

11.3.3 Parameters voor zendeffecten (REVERB, DELAY).

Pagina

Aanraakschuifregelaar

Parameter

1

FX LEVEL

SEND EFFECT PARAMETER 1

HIGH PASS

HIGH PASS FILTER CUTOFF

REPEATER

BEAT REPEAT LENGTH

2

FX LEVEL

SEND EFFECT PARAMETER 1

HIGH PASS

SEND EFFECT PARAMETER 2

REPEATER

SEND EFFECT PARAMETER 3

11.3.4 Voorbeeld: Zendeffectparameters voor voorinstelling nr. 1 [HD Room] in REVERB

Pagina

Aanraakschuifregelaar

Parameter

1

FX LEVEL

REVERB TIME

HIGH PASS

HIGH PASS FILTER CUTOFF

REPEATER

BEAT REPEAT LENGTH

2

FX LEVEL

REVERB TIME

HIGH PASS

ROOM SIZE

REPEATER

HIGH DAMP FREQUENCY

OPMERKING

   Zie "17.6 ZENDEFFECT-voorinstellingen" voor een lijst met voorinstellingen.