SEQTRAK Gebruikershandleiding

15. Instellingen

15.1 De fabrieksinstellingen herstellen (Factory Reset)

Om SEQTRAK-instellingen en data terug te zetten naar de fabrieksinstellingen (initialisatie), houdt u tegelijkertijd de [SAMPLER]-knop en de [UNDO/REDO]-knop ingedrukt en zet u SEQTRAK aan.

Tijdens de initialisatie licht de Global Meter rood op. Nadat de initialisatie is voltooid, zal het apparaat opstarten.

15.2 De gevoeligheidsinstellingen van de Track-knoppen wijzigen

U kunt de SEQTRAK-app gebruiken om de gevoeligheidsinstellingen van de Track-knoppen te wijzigen.

15.3 MIDI-instellingen configureren

15.3.1 De MIDI-klok instellen

De MIDI-klok bestuurt de timinginformatie van het MIDI-systeem. Dit maakt het mogelijk om met hetzelfde tempo en dezelfde timing mee te spelen als er is aangesloten op verschillende MIDI-apparaten of software. U kunt de SEQTRAK-app gebruiken om de MIDI-klok in te stellen.

15.3.2 MIDI-uitvoerfilters instellen

De uitvoer van een verscheidenheid aan MIDI-gegevens van SEQTRAK kan selectief worden in- en uitgeschakeld. U kunt de SEQTRAK-app gebruiken om MIDI-uitvoerfilters in te stellen.