SEQTRAK Gebruikershandleiding

16. Firmware-updates

De firmware kan worden bijgewerkt om de functionaliteit en bruikbaarheid van SEQTRAK te verbeteren. Wij raden u aan uw firmware bij te werken naar de nieuwste versie om van de volledige functionaliteit van SEQTRAK te kunnen genieten. U kunt kiezen uit de volgende drie methoden om de firmware bij te werken. Houd er rekening mee dat de firmware alleen mag worden bijgewerkt nadat SEQTRAK volledig is opgeladen. U kunt de geïnstalleerde versie van de firmware controleren via de SEQTRAK-app.

16.1 Een USB-flashstation gebruiken

De firmware kan worden bijgewerkt met een updatebestand dat is opgeslagen op een USB-flashstation. Zie de downloadpagina op de volgende website voor een lijst met ondersteunde USB-flashstations.

https://www.yamaha.com/2/seqtrak/

Om de firmware bij te werken met behulp van een USB-flashstation, moet het USB-flashstation worden geformatteerd. Als het USB-flashstation dat moet worden gebruikt voor een firmware-update gegevens bevat, moet u eerst die gegevens overbrengen naar een ander USB-flashstation of een andere computer en het flashstation vervolgens formatteren.

LET OP

   Door het formatteren worden alle bestaande bestanden gewist. Zorg ervoor dat het USB-flashstation dat u formatteert geen belangrijke bestanden bevat.

   Verwijder of plaats een USB-flashdrive niet terwijl deze wordt geformatteerd of tijdens een firmware-update. Als u dit wel doet, kan het apparaat niet meer functioneren of kan het USB-flashstation en/of de bestanden beschadigd raken.

   Wacht een paar seconden tussen het plaatsen en verwijderen van een USB-flashstation.

   Gebruik geen USB-verlengkabels om een USB-flashstation aan te sluiten; sluit het USB-flashstation direct aan.

16.1.1 Een USB-flashstation formatteren

Houd de [DX]-knop en de [UNDO/REDO]-knop ingedrukt en schakel SEQTRAK in om de aangesloten USB-flashdrive te formatteren. Wanneer het formatteren is voltooid, lichten alle indexen wit op. Wanneer het formatteren voltooid is, drukt u op de [/PLAY]-knop om de stroom uit te schakelen.

16.1.2 De firmware bijwerken

1. Gebruik een computer of ander apparaat om de nieuwste SEQTRAK-firmware te downloaden van de downloadpagina op de volgende website.
https://www.yamaha.com/2/seqtrak/

2. Sla het updatebestand (8Z33OS_.PGM) in het gedownloade .zip-bestand op het USB-flashstation op.

3. Schakel de stroom naar SEQTRAK uit.

4. Sluit het USB-flashstation dat het updatebestand bevat aan op SEQTRAK.

5. Houd de [KICK]-knop en de [BAR LENGTH]-knop ingedrukt en schakel SEQTRAK in.

De ledlampjes op SEQTRAK knipperen terwijl de update vordert.
Wanneer de update succesvol is voltooid, zullen alle indexen enige tijd oplichten, waarna SEQTRAK automatisch opnieuw zal opstarten. Na het opnieuw opstarten kan SEQTRAK zoals gebruikelijk worden gebruikt.
Als de update mislukt, knippert de Global Meter rood. Probeer in dit geval opnieuw te updaten.

16.2 De SEQTRAK-app gebruiken (voor een bekabelde verbinding)

Updateprocedure

1. Gebruik de meegeleverde USB-C naar USB-C-kabel om het smartapparaat of de computer op SEQTRAK aan te sluiten.

2. Open de SEQTRAK-app op uw smartapparaat of computer.

3. Volg de instructies op het scherm in de SEQTRAK-app om de update uit te voeren. Als de update mislukt, probeer dan opnieuw te updaten.

16.3 De SEQTRAK-app gebruiken (voor een draadloze verbinding)

Updateprocedure

1. Open de SEQTRAK-app op uw smartapparaat.

2. Verbind het smartapparaat en SEQTRAK via Bluetooth. Voor meer informatie over het maken van een draadloze verbinding, raadpleegt u "14.1.2 Draadloze verbinding (Bluetooth)".

3. Volg de instructies op het scherm in de SEQTRAK-app om de update uit te voeren. Als de update mislukt, probeer dan opnieuw te updaten.