Registrering af favorit-internetradiostationer

Du kan registrere internetradiostation til afspilning i øjeblikket til mappen "Favorites".

  1. Mens du lytter til internetradio, tryk OPTION.
  1. Brug piletasterne til at vælge "Add to favorites" og tryk ENTER.
  • På afspilningsskærmen tilføjes den aktuelle station til mappen "Favorites". På søgeskærmen tilføjes den station, der er valgt i listen til mappen "Favorites".
  • Når registreringen er færdig, lukkes menuen "Option"automatisk.
BEMÆRK
  • Radiostationer registreret som favoritter vises med "".
  • For at fjerne en station, der er registreret i favoritter, skal du vælge stationen og derefter vælge "Remove from favorites".
  • Du kan registrere internetradiostationer som genveje og få adgang til dem direkte. For detaljer, se følgende: