Testiäänten lähetys

Ottaa käyttöön/ pois käytöstä testiäänen toiston. Testiäänen avulla voit säätää kaiutintasoja tai taajuuskorjainta ja samalla kuunnella säätöjen vaikutusta.

SETUP-valikko

Speaker” > ”Test Tone

Asetukset

Off

Ei testiäänen toistoa.

On

Toistaa testiäänen automaattisesti, kun säädät kaiutintasoja tai taajuuskorjainta.