Muistipaikan tyhjentäminen

Poista tallennettu radioasema muistipaikalta.

Option-valikko

Preset” > ”Clear Preset

 1. Painamalla FM/AM valitse ”TUNER” tulolähteeksi.
 • TUNER” on valittu tulolähteeksi. Etunäyttöön tulee näkyviin parhaillaan valittuna oleva taajuus.
 1. Paina OPTION.
 1. Valitse -nuolipainikkeilla ”Preset” ja paina ENTER.
 1. Valitse -nuolipainikkeilla ”CLEAR”.
 • Tämä vaihe ohitetaan, kun nollataan DAB-radioasemia.
 1. Valitse -nuolipainikkeilla tyhjennettävä muistipaikka ja paina ENTER.
 • Kun muistipaikka on tyhjennetty, näkyviin tulee ensin ”Cleared”, sitten seuraava täytetty muistipaikka.
 1. Toista vaihetta 5, kunnes haluamasi muistipaikat on tyhjennetty.
 1. Paina OPTION.
 • Muistipaikoille tallennettujen asemien tyhjennys on tehty.