Grundläggande inställningar för Option-menyn

Grundinställningarna för ”Option”-menyn är som följer.

Tone Control

Treble, Bass
Bypass (0,0 dB)

  • *När både ”Treble” och ”Bass” är 0,0 dB, ”Bypass” visas.

DSP/Surround

  • DSP Level

0 dB

  • Adaptive DRC

Off

  • Enhancer

 

  • TUNER, (nätverkskällor), AirPlay, SERVER, NET RADIO, Bluetooth, USB

On

  • Övriga

Off

Volume Trim

  • Input Trim

0,0 dB

  • Subwoofer Trim

0,0 dB

  • ZoneB Trim

0,0 dB

Lipsync

On

Video Out

Off

FM Mode

Stereo

Shuffle

Off

Repeat

Off

Volume Interlock

Limited