Tonen van audio-informatie en functie-instellingen

Het type audiosignaal dat wordt weergegeven en de instellingen voor de functies, kunnen worden gecontroleerd aan de hand van de status van de indicators.

  1. Druk op INFO.
  • De indicators op het toestel zullen drie seconden de volgende audio-informatie tonen nadat er op INFO is gedrukt.

a

Tonen het type audiosignaal.

STATUS brandt (wit): Dolby Digital

STATUS brandt (rood): DTS

STATUS en HDMI uit: PCM/geen invoer

b

Toont of Dolby Pro Logic II is ingeschakeld of uitgeschakeld.

Brandt: Ingeschakeld

Uit: Uitgeschakeld

OPMERKING

Dolby Pro Logic II wordt automatisch ingeschakeld wanneer er een 2-kanaals stereosignaal wordt weergegeven met surroundweergave.

c

Toont de instelling voor Bass Extension.

Brandt: Ingeschakeld

Uit: Uitgeschakeld

d

Toont de instelling voor de Bluetooth functie.

Brandt: Ingeschakeld

Uit: Uitgeschakeld

OPMERKING

De instelling voor de Bluetooth-functie wordt niet getoond wanneer geluidsmateriaal wordt weergegeven van een Bluetooth-apparaat of via een netwerk.

e

Toont de instelling voor de compressie van het dynamische bereik.

Brandt (blauw): Compressie (maximum)

Brandt (wit): Compressie (standaard)

Uit: Geen compressie

f

Toont de instelling voor de draadloze (Wi-Fi) functie.

Brandt: Ingeschakeld

Uit: Uitgeschakeld

g

Toont de instelling voor de bediening via het aanraakpaneel

Brandt: Ingeschakeld

Uit: Uitgeschakeld