Kunkin zonen virran päälle/valmiustilaan kytkeminen

Vaihtaa zonen virta päälle- ja pois(valmiustila)-tilojen välillä.

Etunäyttövalikko

Zone Power” > (zone)

Asetukset

Off

Kytkee zonen päältä pois.

On

Kytkee zonen päälle.