Velge en videokilde som skal vises sammen med den valgte lydkilden

Velger en videokilde som skal vises sammen med den valgte lydkilden. Du kan se videoen fra en annen kilde mens du hører på radio osv.

Option-meny

Video Out” > “Video Out

Innstillinger

Off

Sender ikke ut video.

HDMI 1-7, AV 1-3

Sender ut videoinngangssignaler gjennom den tilhørende videoinngangskontakten.

MERK
  • I “Video Out”-menyen kan du velge en videokilde som skal vises sammen med inngangslyden, bortsett fra HDMI.