Spille av med surround-effekt optimalisert for scenen (SURROUND:AI)

Med SURROUND:AI, vil AI-funksjonen som er innebygd i DSP-en skape den optimale surround-effekten for innholdets scene.

Scener analyseres øyeblikkelig med fokus på lydelementer som “dialog”, “bakgrunnsmusikk”, “omgivelseslyder” og “lydeffekter”, og de optimaliseres i sanntid for å skape en overbevisende følelse av realisme.

Hver gang du trykker på AI, aktiveres eller deaktiveres SURROUND:AI.

MERK
  • Når Pure Direct er aktivert, er SURROUND:AI ikke tilgjengelig.
  • Når SURROUND:AI er aktivert, er følgende funksjoner ikke tilgjengelig.
  • Straight decode-modus
  • CINEMA DSP HD³
  • Surround-dekodere