Voimakkaamman äänen kuuntelu audiolähteestä (Compressed Music Enhancer)

Voit kuunnella dynaamista ääntä lisäämällä syvyyttä ja leveyttä ääneen. Tätä toimintatilaa voi käyttää samanaikaisesti minkä tahansa muun ääniohjelman kanssa.

Digitaalisesti pakatuilla formaateilla voit toistaa rikastettua ääntä, joka on lähellä alkuperäistä ääntä, ennen kuin se pakattiin.

Joka kerran kun painat ENHANCER, Compressed Music Enhancer valikoituu käyttöön tai pois käytöstä.

HUOM!
  • Compressed Music Enhancer -toimintoa ei voi käyttää seuraavien äänilähteiden toiston aikana.
  • Signaalin näytetaajuus on yli 48 kHz
  • DSD audio
  • Vaihtoehtoisesti voit valita Compressed Music Enhancer-tehostuksen käyttöön valikkokohdasta ”Enhancer” ”Option”-valikossa.
  • Compressed Music Enhancer vahvistaa 2-kanavaisen pakkaamattoman digitaaliäänen (kuten PCM) ja hävikittömän pakatun digitaaliäänen (kuten FLAC) laatua, kun kohta ”Hi-Res Mode” on ”Option”-valikossa asettu tilaan ”On”.