Stille inn ditt høyttalersystem

Velger innstillingen i overensstemmelse med høyttalerne som er koblet til.

Setup-menyen

Speaker” > “Power Amp Assign

Innstillinger

Basic

Et vanlig høyttalersystem.

7.2.4 +1Zone

Zone-høyttalere i tillegg til 7.2.4-systemet i hovedsonen.

7.2.2 +2Zone

To-soners høyttalere i tillegg til 7.2.2-systemet i hovedsonen.

7.2 +2Zone

To-soners høyttalere i tillegg til 7.2-systemet i hovedsonen.

5.2 +2Zone

To-soners høyttalere i tillegg til 5.2-systemet i hovedsonen.

7.2.4 [ext.Front] +1Zone

Zone-høyttalere i tillegg til 7.2.4-systemet (med front-kanalutvidelse via en ekstern effektforsterker) i hovedsonen.

7.2.2 Bi-Amp

7.2.2-systemet (med bi-amp-tilkoblinger for fronthøyttalerne).

5.2.4 Bi-Amp

5.2.4-systemet (med bi-amp-tilkoblinger for fronthøyttalerne).

7.2.2 Bi-Amp +1Zone

Sonehøyttalere i tillegg til 7.2.2-systemet (med bi-amp-tilkoblinger for fronthøyttalerne).

7.2 Bi-Amp +1Zone

Sonehøyttalere i tillegg til 7.2-systemet (med bi-amp-tilkoblinger for fronthøyttalerne).

7.2 Bi-Amp +2Zone

To-soners høyttalere i tillegg til 7.2-systemet (med bi-amp-tilkoblinger for fronthøyttalerne).