Stille inn bruk av HDMI Standby Through

Velger om det skal sendes ut video/audio, som mottas via HDMI-kontakter, til TVen når apparatet er i standby-modus.

Setup-menyen

Video/HDMI” > “HDMI Standby Through

Innstillinger

Off

Sender ikke ut video/audio til TVen.

On

Sender video/audio til TVen.
Apparatet bruke mer strøm enn når “Off” eller “Auto” er valgt.

Auto

Velger automatisk om video/audio skal sendes ut, avhengig av statusen på den tilkoblede enheten.

MERK
  • Off” kan ikke velges når “HDMI Control” er satt til “On”.